Gruppchef till Nationellt forensiskt centrum Väst, Göteborg

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Västra Götalands län

Utlyst

17 juli 2020

Ansök senast

28 augusti 2020

Referensnummer

A413.708/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Nationellt Forensiskt Centrum Väst finns i Göteborg, Halmstad och Borås.  I huvudsak analyseras här spår och material som kriminaltekniker, lokala brottsplatsutredare och övriga polisanställda inhämtar från brottsplatser i regionen. Det handlar exempelvis om att arbeta med spårsäkring genom DNA, tekniska undersökningar av vapen, framkallning och identifiering av fingeravtryck, forensisk fotografering och undersökningar av skoavtryck mm. 


Sektionen NFC Väst består av drygt 50 medarbetare fördelade i fem grupper och nu söker vi en gruppchef till Göteborg.

Arbetsbeskrivning

Som chef

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt
 • samverka internt med andra sektioner och verksamhetsområden

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst 3 år sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef den senaste femårsperioden
 • för funktionen relevant naturvetenskaplig examen och/eller polisexamen
 • erfarenhet av arbete i en naturvetenskaplig sektor/bransch
 • av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ett ledningsforum
 • utbildning inom chefs- och ledarskap är det meriterande
 • erfarenhet/utbildning i projektledning är det meriterande
 • erfarenhet av utredningsarbete är det meriterande
 • erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet är det meriterande

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Per Warolin 073 082 63 79.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Ninwa Youssef ninwa.youssef@polisen.se .

Fackliga företrädare

 • Polisförbundet, Per Thollin, 010 56 383 00
 • Saco-S, Nils Hydén, 010 562 82 42
 • ST, Helen Tapper, 010 562 81 78
 • Seko, Ehrenfried Jäschke, 010 562 21 10

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Nationellt forensiskt centrum i Göteborg

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 28 augusti 2020 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A413.708/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr ref.nr. A413.708/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Sök jobbet

Ansök via e-post