Gruppchef till Utredningssektionen, Brott i Nära Relation (BiNR)

Organisation

Polisregion Väst

Län

Hallands län

Utlyst

21 juli 2020

Ansök senast

28 augusti 2020

Referensnummer

C40580/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du leda ett spännande och utmanande utvecklingsarbete tillsammans med medarbetare och chefer vid Utredningssektionen i polisområde Halland? Är du en modig förändringsledare med blick för helheten, tydligt resultatfokus och förmåga att få andra att växa? Då är du välkommen till Utredningssektionen och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.

Region Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Halland

Polisområde Halland är indelad i fyra lokalpolisområden: Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Utöver lokalpolisområdena ingår även utredningssektionen i Polisområde Halland.

Utredningssektionen

Utredningssektionen är i nuläget organiserat i två spaningsgrupper, en grupp för jour fu-ledning, en grupp för utredning av grova brott samt två grupper för utrednings av brott i nära relation. Utöver detta så kommer det under hösten att inrättas en verksamhetsstödsgrupp samt en ytterligare en utredningsgrupp för grova brott men i projektform. Sektionen befinner sig på flera områden i en expansiv tillväxt- och utvecklingsfas.

De två grupperna för utredning av brott i nära relation finns geografiskt i Varberg respektive Halmstad. Grupperna utreder både brott där misstänkt och brottsoffer har en nära relation till varandra men även sexualbrott och brott mot barn. Utöver dessa brott handläggs även våldtäkter, både med känd (misstänkt) och okänd gärningsperson.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en utvecklingsorienterad gruppchef till Brott i Nära Relation gruppen med placering i Varberg

I rollen som gruppchef leder du verksamheten tillsammans med mycket engagerade medarbetare. Din grupp består av ett 10-tal medarbetare med både polisiär och civil bakgrund. Du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Vi förespråkar ett modernt ledarskap som också kännetecknas av helhetssyn och samarbete.

Det huvudsakliga uppdraget består i första hand av att organisera och driva arbetet med åklagarledda förundersökningar samt i andra hand att aktivt och i enlighet med beslutade inriktningar driva polisledda förundersökningar.

I uppdraget ingår att vidareutveckla verksamheten, bland annat utifrån de nationellt framtagna metoderna, samt att skapa motivation hos medarbetarna för att tillsammans klara av verksamhetens utmaningar särskilt när det gäller de ibland förekommande arbetsintensiva perioderna.

Som en del av sektionens ledningsgrupp medverkar du i att utveckla strategier för att nå våra mål samt följa upp mål, prestationer och kvalitet.

I uppdraget ingår också ett utåtriktat arbete där samverkan med myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang.

Som chef för BiNR gruppen:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för BiNR gruppen:

har du 

 • minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden
 • Polisexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för funktionen
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att bedriva brottsutredningar
 • svenskt medborgarskap

Meriterande

 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att leda mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • erfarenhet av utredning av särskilt utsatta
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationer

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit


Se fullständig kravprofil för Gruppchef för BiNR-gruppen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Anders Norberg, nås via polisens växel 114 14. Rekryterande chef är Peter Hejdström.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult, Maria Havela, (v. 30-34), HR-konsult Iwona Appelqvist (v.35). Båda nås via polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Samtliga nås genom polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör/handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten)
 • Placering vid Utredningssektionen i Varberg
 • Arbetstid: Dagtid/ flex

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 28 augusti 2020.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg