Gruppchefer till Biologisektionen, Nationellt forensiskt centrum,

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

17 juli 2020

Ansök senast

19 augusti 2020

Referensnummer

A363.402/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Biologisektionen vid NFC i Linköping genomför dna-analyser av biologiska spår från brottsplats eller på tillvaratagna bevismaterial. Dna-analyser genomförs även på ett stort antal salivtopsningar från personer. Vid sektionen hanteras de svenska dna-registren. Biologisektionen har cirka 120 medarbetare indelat i nio grupper.

Sektionen är i dagsläget grupperade i tre ämnen; spårsäkring, analys och handläggning. Nu söker vi två gruppchefer för handläggargrupper i Linköping.

Arbetsbeskrivning

Som chef för handläggare/forensiker på biologsektionen

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 •  tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare 
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Sektionen
 • samverka med de andra gruppcheferna på för att gemensamt planera och utveckla verksamheten
 • samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
 • ha dialog med uppdragsgivarna inom polismyndigheten för att effektivisera produktionen
 • ha personalansvar

 

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller chef den senaste femårsperioden
 • för funktionen relevant naturvetenskaplig examen
 • erfarenhet av att arbeta i en livsvetenskaplig sektor/bransch eller motsvarande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till biologisektionen  

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Anders Åström, sektionschef 010-56 282 12 / Anders Åström anders.astrom@polisen.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: ninwa.youssef@polisen.se

Fackliga företrädare

 • Polisförbundet: Per Thollin 010-563 85 86
 • Saco-S: Nils Hydén 010-562 82 42
 • ST: Heléne Tapper 010-562 81 78
 • SEKO: Ehrenfried Jäschke 010-562 21 10

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Linköping
 • Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 19 augusti 2020 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A363.402/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A363.402/2020. via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post