Gruppchefer till sektionen för Fort och vidareutbildning, POLKON, Kompetensenheten vid HR-avd

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Polisregion Syd, HR-avdelningen

Län

Skåne län

Utlyst

01 juli 2020

Ansök senast

21 augusti 2020

Referensnummer

C40232/2020

Arbetsplatsbeskrivning

HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Ansvaret omfattar följande områden: arbetsgivarpolitik/avtal, chefs- och medarbetarskap, kompetens inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet, arbetsmiljö och kultur. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna, myndighetens personalansvarsnämnd.
Kompetensenheten – vilken består av sektionerna Grundutbildning, Fort- och vidareutbildning samt Utveckling och samordning – är den enhet vid HR-avdelningen som har ansvar för Polismyndighetens utbildningsverksamhet både vad gäller grundutbildning till polis och utbildning för redan anställda.

Till sektionen för fort och vidareutbildning söker vi nu gruppchefer med ansvar för utveckling, planering och genomförande av utbildningsinsatser inom polisiär konflikthantering, förstärkningsvapen och arrest.

Verksamhetsuppdraget
Kompetensutveckling och utbildning är avgörande för att behålla och utveckla Polismyndighetens förmåga. Verksamheten vid sektionen för fort- och vidareutbildningar har nyligen genomgått en större omorganisation och kommer fortsätta ett intensivt utvecklingsarbete de kommande åren tillsammans med processägare och verksamhet. I denna förändring strävar vi samtidigt efter att tydliggöra processerna för kompetensutveckling och utbildning och möjliggöra för ett mer flexibelt lärande.

På sektionen lägger vi mycket kraft på att utveckla verksamheten tillsammans och där har du och ditt engagemang för verksamhetsutveckling en viktig roll. Sektionen för fort- och vidareutbildning är för närvarande 15 grupper som i huvudsak ansvarar för att utveckla, planera, genomföra och följa upp beslutade fort- och vidareutbildningsinsatser i hela Polismyndigheten.

Arbetsbeskrivning

Ansvara för planering och genomförande av beslutade fort- och vidareutbildningsinsatser för i första hand ämnesområdet polisiär konflikthantering. Även andra ämnesområden och kurser kan komma att ingå i genomförandeansvaret över tid. Ansvaret innebär i första hand att genomföra fort- och vidareutbildningsinsatser för att möta behovet vid en specifik-/a region-/er. Ansvaret kan dock även innebära att genomföra fort- och vidareutbildningsinsatser för att möta hela Polismyndighetens behov. Inom ramen för uppdraget kan det även ingå att ansvara för utveckling av och framtagande av nya fort- och vidareutbildningsinsatser för att säkerställa Polismyndighetens behov av kompetens genom utbildning. Planering och genomförande av utbildningsinsatser innebär en nära dialog med regionerna och dess polisområden och ställer stora krav på samverkan och flexibilitet.
Arbetsgruppen och dess medarbetare kan vara spridda över regionen-/regionerna, men arbetar gemensamt med hela ansvarsområdet. För dig som chef innebär detta att du kan komma att ha medarbetare i din direkta närhet men även ansvara för att leda medarbetare på distans. Din roll innebär att leda och fördela arbetet inom ramen för verksamhetsuppdraget, skapa förutsättningar och coacha medarbetarna samt vara en del av sektionens ledningsgrupp. Du kommer att tillsammans med övriga chefer på sektionen ha ansvar för utveckling av utbildningsverksamheten med fokus på enhetlighet och effektivitet.

Som gruppchef har du verksamhets- och personalansvar. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för utvecklingssamtal, lönesamtal, kompetensutvecklingsinsatser, rehabiliteringsåtgärder. I övrigt bidra till Kompetensenhetens uppdrag.

Som gruppchef för fort och vidareutbildning, POLKON vid kompetensenheten:

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- ingå i ledningsgruppen i sektionen för fort och vidareutbildningen
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare samt övriga kompetensinsatser inom ramen för ARUBA
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du
- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- polisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, utbildningsfrågor
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

det är meriterande att du har
- arbetat med kompetensutveckling genom utbildning i en komplex organisation
- ingått i ledningsforum
- erfarenhet av polisens verksamhet
- chefs och/eller ledarskapsutbildning

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
- förmåga att kunna skapa relationer
- förmåga att kunna samarbeta internt och externt
- en god självkännedom och är trygg i dig själv
- förmåga att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Sanna Sundelius, 0722-35 56 40

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Emma Färlin, emma.farlin@polisen.se

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh/SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask/Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz/Fackförbundet ST, tfn 010-56 7 70 92
Karna Tillheden/SEKO Polisen, tfn 073-249 04 22

Övrig information

Anställning
- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Arbetstidsförläggning: Förtroendearbetstid
- Tillträde: Enligt överenskommelse
- Placering i: region Syd

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 21a augusti 2020. Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Sanna Sundelius som semester tom v.32. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Emma Färlin som är på semester tom 5/8.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr C40232/2020 per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg