Handläggare med juridisk kompetens till internationella enheten, Noa

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

27 juli 2020

Ansök senast

17 augusti 2020

Referensnummer

162/20

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service.

Avdelningen har också särskilt ansvar för vissa unika funktioner inom polisen, till exempel finanspolisen, polisflyget, bombskyddet, nationellt it-brottscentrum, nationella telefonväxeln och utredning av kulturarvs- och krigsbrott. Här finns även ansvaret för det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Avdelningens ca 1 750 medarbetare verkar på ett flertal orter i hela landet. Vi är uppdelade på 15 enheter: en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en nationell kontaktenhet, ett kansli, ekobrottskansliet och sju utvecklingscentrum.

Internationella enheten vid Noa arbetar med både operativ och strategisk verksamhet till stöd för svensk polis i det internationella polissamarbetet. Enheten är kontaktpunkt för bl. a. Interpol, Europol, Schengen/SIRENE och de sambandsmän som finns utstationerade runt om i världen. Enheten ansvarar för samordning av arbete i EU, i Norden och i Östersjöområdet. Vidare ansvarar enheten för utlandsstyrkan och de internationella utvecklingsprojekten samt samarbete inom FN.

Inom enheten finns gruppen för internationell samordning som arbetar för att den internationella verksamheten ska kunna genomföras på ett effektivt och rättssäkert sätt, t.ex. genom att ge stöd i att identifiera relevanta rättsliga frågor, samordna kravställning för it-stöd och kvalitetssäkra rutiner och styrdokument. Gruppen ansvarar också för att säkerställa hanteringen av personuppgifter inom ramen för enhetens informationsägarskap och för handläggning och besvarande bl.a. av personuppgiftsförfrågningar från allmänheten. Därutöver har gruppen i uppdrag att utbilda medarbetare och sprida kunskap om internationellt polissamarbete och internationella kommunikationskanaler. Gruppen ansvarar också för det strategiska arbetet inom Interpol.

Arbetsbeskrivning

Gruppen för internationell samordning söker en ny medarbetare. Som handläggare i gruppen arbetar du med genomförande och utveckling av den internationella verksamheten. Du bidrar genom att bistå med expertkunskap och reda ut rättsliga frågeställningar på det internationella området i samråd med berörda på myndighetens rättsavdelning. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. Schengensamarbetet i de brottsbekämpande delarna, frågor som rör informationsöverföring till tredje land och polissamarbete inom Norden.

Till arbetsuppgifterna hör även framtagande och kvalitetssäkrande av styrdokument, handläggande av delningar och remisser för internationella enhetens räkning, registrering av internationella efterlysningar och besvarande av olika strategiska och rättsliga frågor på det internationella området. Arbetet utförs i nära samarbete med övriga delar av internationella enheten och berörda inom myndighetens avdelningar och regioner. I arbetet ingår även att ha nationella såväl som internationella externa kontakter. I tjänsten kan nationella såväl som internationella resor förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

  • Akademisk examen inom juridik eller annan relevant inriktning och/eller polisexamen
  • Erfarenhet av handläggning av rättsliga frågor
  • Erfarenhet av arbete från Regeringskansliet, Polismyndigheten eller andra myndigheter
  • God kunskap om arbete i en internationell kontext
  • Mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har

  • Erfarenhet av internationell samverkan på det brottsbekämpande området, exempelvis från Schengenutvärderingar och/eller Europols och Interpols verksamhet
  • Erfarenhet av verksamhetsutveckling och intresse för införande- och genomförandearbete av internationell verksamhet

Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är självgående, noggrann och strukturerad. Du har ett strategiskt helhetstänkande och ett problemlösande arbetssätt. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och bereder och driver dina ärenden framåt i samråd med berörda. Då rollen innebär många kontakter inom och utanför Polismyndigheten lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta chefen för internationell samordning Annika Kempas, tfn 070-258 6840 from den 10 augusti 2020. Mellan 27 och 31 juli går det bra att kontakta medarbetare Ylva Höglund Svensson, tfn 10-56 34053 och mellan 3 – 7 augusti chefen för gruppen för EU-samordning Silva Aldskogius, tfn 010-56 41813.

Undrar du något om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR-konsult:
Agneta Hårte Jacobsson from 17 augusti 2020.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37,
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10,
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92;
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-561 66 27.

Övrig information

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat, under två år
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 17 augusti 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. 162/20 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 162/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen

Varmt välkommen med din ansökan!
 
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post