Kanslichef Polisområde Malmö, Region Syd, ref.nr A424.810/2020

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

31 juli 2020

Ansök senast

31 augusti 2020

Referensnummer

A424.810/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för förändring och en större utmaning? Är du modig nog att göra något nytt, utmanande och garanterat utvecklande som ledare inom polisen? Är du en modern förändringsledare, med blick för samordning och helheten? Då är du välkommen till Region Syd, polisområde nordvästra Skåne, en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.

Polisregion Syd
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Hela landet är indelat i sju regioner, där region Syd idag har cirka 5 000 medarbetare. Regionen består i sin tur av fem polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen och sträcker sig över fyra län; Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne, och omfattar såväl storstäder som landsbygd. I regionen bor drygt 1,9 miljoner invånare. De 58 kommunernas utmaningar skiljer sig åt. Vissa brottas med ett omfattande dödligt våld, andra med en vardagsbrottslighet som drabbar många människor. För polisen i region Syd är det en självklarhet att hantera hela bilden. Det är vårt ansvar och uppdrag att lyssna på alla våra medborgare, i våra 58 kommuner och fyra län, och jobba mot den brottslighet som de anser vara ett hinder för den vardagliga tryggheten. Polisens vision är att vara en polis som gör hela Sverige tryggt och säkert. Medborgare över hela region Syd, oavsett bostadsort, ska vara förvissade om att deras polis skapar trygghet i vardagen och löser lokala problem. I både glesbygd och i våra större städer är vår ambition att vi ska finnas närvarande, nära medborgarna.

Polisområde Malmö
Polisområde Malmö består av två lokalpolisområden med ingripandeverksamhet, brottsförebyggande verksamhet, utredningsverksamhet samt stöd- och serviceverksamhet. Utöver det har polisområdet ett kansli och tre utredningssektioner inriktade på grova brott, särskilt brottsutsatta samt jourverksamhet.
Polisområdets kansli ska utgöra ett stöd till den strategiska ledningen i polisområdet och dess olika sektioner genom att planera och följa upp verksamheten. Kansliet hanterar och samordnar områdesgemensamma frågor och åtaganden gentemot regionen samt ansvarar för kvalitet och utveckling i syfte att anpassa verksamheten till nya förutsättningar.
Verksamhetsområdet är brett och innefattar exempelvis kompetensförsörjningsfrågor och strategisk planering. Kansliet ansvarar även för lokala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna och samordning kring arbetsmiljö- och lokalfrågor. Verksamheten har under senaste åren utvecklats i takt med pågående strukturella förbättringar. En stor del av arbetet handlar om att bidra till kärnverksamhetens utvecklingspotential. Som chef förväntas du fortsätta detta utvecklingsarbete.

Du är direkt underställd chefen för polisområdet och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har minst ett års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer.

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en utvecklingsinriktad kanslichef med goda kunskaper i förvaltningsrätt till polisområde Malmö

Polisområdets kansli utgör ett stöd till polisområdeschefen genom att bereda, planera och följa upp verksamheten. Kansliet samordnar planering av personaluttag och andra områdesgemensamma åtagande gentemot regionen. Polisområdets kansli ska även utgöra ett stöd till chefer och medarbetare i polisområdet, bereda ärenden och vara en länk mellan den regionala och lokala nivån inom ett flertal olika sakområden.
I uppdraget ingår också ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. Arbetet ställer krav på ett tydligt helhetsfokus för enheten och regionen. Du behöver också ha förmåga att hantera såväl strategiska som operativa verksamhetsfrågor.
Vid regionen värnar vi om en god personalpolitik och arbetsmiljö, vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden. Du är direkt underställd polisområdeschefen och ingår i dennes ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Som kanslichef för Polisområde Malmö

ska du
- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva enhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ansvara för verksamheten som bedrivs vid kansliet
- ingå i enhetens ledningsgrupp
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du
- minst ett års aktuell erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
- polisexamen/akademisk examen inom samhällsvetenskap företrädesvis juridik
- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
- erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
- ingått i ledningsgrupp
- erfarenhet av rättsväsendet (meriterande)
- goda kunskaper i förvaltningsrätt (meriterande)
- erfarenhet av kansliverksamhet på regional nivå(meriterande)

besitter du
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Som en del i urvalsprocessen kommer personlighets- och problemlösningstest att användas. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av polisområdeschef
Stefan Sintéus 010-561 38 00.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Iwona Appelqvist (vecka 35-36) eller HR-konsult Ingrid Hammer Larses 073-026 37 32 (vecka 32-34).

Fackliga företrädare

Monica Veberg Seko Polisen 070-549 11 35
Sophia Willander Polisförbundet 0733-483028
Jörgen Mårtensson ST 010-5616118
Kjell Frisdal Saco-S 070-356 48 71

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning som polisintendent alternativt sakkunnig med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Placering Malmö
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten)

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 31 augusti 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A424.810/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A424.810/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post