Samordnare till insatsstyrka Syd, Malmö

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

27 juli 2020

Ansök senast

17 augusti 2020

Referensnummer

A418.008/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Insatsstyrkan Syd är en arbetsplats som är en del av det nationella insatskonceptet (NIK). Insatsstyrkan Syd finns tillgänglig med insatskapacitet dygnet runt. Arbetsplatsen präglas av en stark gemenskap som regionalt och nationellt har att hantera utmanande arbetsuppgifter med koppling mot särskilt farliga och/eller komplicerade situationer. Insatsstyrkan Syd har en tydlig vision och värdegrund som ett fundament i verksamheten. Som samordnare på insatsstyrkan Syd kommer du ha stor påverkan för utveckling av insatsstyrkan Syd framtid, i synnerhet i kompetensförsörjningsfrågor.

Arbetsbeskrivning

NIK- och utbildningssamordnaren vid insatsstyrka Syd har det övergripande ansvaret för sektionens kompetensförsörjning och är direkt underställd sektionschefen. Utbildningsansvarig är tillika regionens samordnare för Nationellt insatskoncept (NIK) med ansvar för processutvecklingen av det nationella insatskonceptet i regionen. Funktionen är en arbetsledande befattning på direkt nivå utan formellt chefs-ansvar.

 

Övergripande

 • Samverkan med polisiära och externa samverkanspartners i utbildnings och NIK process frågor.
 • Företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten i allmänhet och insatsstyrka Syd i synnerhet
 • Utöva ett ledarskap som överensstämmer med insatsstyrkans värdegrund och säkerställa att denna följs i det dagliga arbetet
 • Ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar i syfte att verka för en attraktiv arbetsplats
 • Ingå i insatsstyrka Syds ledningsgrupp

 Ansvar utbildningsverksamhet

 • Tillsammans med sektionens instruktörer, funktionsföreträdare och ämnesansvariga verka för utbildningsverksamhetens förändrings-och utvecklingsarbete ur både ett kort och långsiktigt perspektiv
 • Bära ansvaret för, och vara drivande i, de utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor som berör sektionen
 • Ansvar för rekrytering till grundutbildning och grundutbildning av nya operatörer
 • Ansvara för framtagandet av sektionens strategiska utbildningsplan
 • Leda, koordinera och följa upp sektionens utbildning genom instruktörerna.
 • Utöva direkt arbetsledning av instruktörer, funktionsföreträdare och ämnesansvariga vid genomförande av uppdrag.

 Ansvar NIK

 • Ansvarar för att tillsammans med sektionschefen att regionen är representerad i NIK.
 • Vara den som förmedlar och processleder det som processägaren beslutat.
 • Ansvar för att NIK samordnande uppdraget hanteras på sektionen.
 • I samråd med sektionschefen ta ansvar för att underprocesser eller tilldelade projekt blir genomförda enligt processägarens direktiv
 • Införandeansvar för nationellt fastställd kompetens, utrustning och metoder. 
 • Stödjer underprocess analys (NTR) genom att framställa den regionala problembilden som utgör underlag i den nationella bilden.
 • Ska i samråd med sektionens operativt ansvarige ansvara för att fortlöpande arbeta med den regionala problembilden.
 • Skapa en god överblick i det som kan påverka den regionala problembilden. Detta genom att arbeta med omvärldsanalys, föreslå/genomföra/ta del av uppföljningar av genomförda utbildningar och operativa insatser samt inhämta och ta del av erfarenhetsberättelser.
 • Ansvarar för att kommunicera utvecklingsbehov till nationell processledare för NIK.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som

 • Innehar Polisexamen i enlighet med Polisförordningen (2014:1104)
 • Minst ett års erfarenhet av ha arbetet som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • Aktuell erfarenhet av arbete inom insatsstyrkans verksamhet
 • Godkänd grundutbildning som insatsoperatör från piketen, regional förstärkt- eller nationella förmåga

Vi ser också att du besitter förmåga

 • Att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • Att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • Att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • Vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • Att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • Att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Kontaktpersoner

Sektionschef: Fredrik Bister, 0766-19 05 98, fredrik.bister@polisen.se

alternativt

Operativ chef: Morgan Eriksson, 0733-48 38 49, morgan.eriksson@polisen.se

 

HR-konsult Annika Carlsson, 0725-06 67 62, annika-m.carlsson@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO: Kjell Frisdal, 0703-56 48 71, kjell.frisdal@polisen.se

Polisförbundet: Theres Lindgren, 0702-87 89 99, theres.lindgren@polisen.se

Fackförbundet ST och SEKO Polisen: nås via växeln,114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Arbetsort: Malmö

Arbetstid: Flextid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Funktion: Samordnare

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. För att vara behörig för denna anställning krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.syd@polisen.se senast den 17 augusti 2020. Märk din ansökan med ref.nr. A418.008/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ber vi dig att tydligt markera detta genom att skriva "OBS SKYDDAD ID" i mailets ärendemening, alternativt skickar du din ansökan uppmärkt med ref.nr A418.008/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post