Sektionschef till Polisens Kontaktcenter, PKC, Region Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

29 juli 2020

Ansök senast

31 augusti 2020

Referensnummer

A424.695/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är Polisregion Stockholms operativa enhet en bärande del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i hela länet och på Gotland. Vårt uppdrag är att stärka den operativa förmågan i polisområdena och att möta människor i deras initiala kontakt med polisen, bland annat i samband med akuta händelser och brottsanmälningar, och vi arbetar dessutom med långtgående utredningsåtgärder.

Polisens kontaktcenter (PKC) är allmänhetens första kontakt med polisen genom det nationella telefonnumret 114 14. PKC region Stockholm är den mest omfattande verksamheten inom Polisregion Stockholms operativa enhet med sina cirka 360 anställda. PKC region Stockholm är uppdelat i fem sektioner och leds av en samordnande sektionschef. Fyra sektioner är geografiskt spridda inom regionen, var och en leds av en sektionschef som under sig har sina gruppchefer, förundersökningsledare och operatörer. PKC:s huvudsakliga arbetsuppgifter är att upprätta polisanmälningar, ta emot tips och utföra förstahandsåtgärder inom brottsutredning genom att exempelvis hålla målsägande- och vittnesförhör per telefon och genomföra digitala dörrknackningar. Verksamheten bedrivs under årets alla dagar, dygnet runt. PKC region Stockholm är en del av ett nationellt verksamhetsområde som finns i alla sju polisregionerna i Sverige.

Varje månad tar PKC Stockholm emot ca 30 000 anmälningar, vilket utgör ca 70 % av regionens anmälningsupptagning, varför PKC har möjlighet att göra stor skillnad för regionens brottsuppklaring när rätt åtgärder vidtas direkt.

PKC är en mycket dynamisk verksamhet där utvecklingen går snabbt. Inom ett par år är avsikten att PKC ska bli ett PUC – Polisens utredningscenter – där medarbetarna ska utreda och förädla informationen i ännu högre grad innan ärendena går vidare.

Vi söker nu en sektionschef till vårt nya kontor i Rinkeby.

Arbetsbeskrivning

Tillsammans med gruppcheferna i din ledningsgrupp ansvarar du för att PKC Rinkebys verksamhet bedrivs med hög kvalitet, god service och utvecklas med hjälp av medarbetarnas drivkrafter. Du ingår också i den samordnande sektionschefens strategiska ledningsgrupp tillsammans med övriga PKCs sektionschefer.

PKC Rinkeby öppnar i september i år och medarbetarna kommer till stor del utgöras av nyanställd personal. Som chef förväntas du ha mycket god förmåga att starta upp och skapa en välfungerande verksamhet och bygga stark team-känsla.

Arbetsuppgifter

Som sektionschef vid PKC region Stockholm

ska du

 • tillsammans med din egen ledningsgrupp ansvara för PKC Rinkebys produktion och för sektionens långsiktiga utvecklings- och förändringsarbete
 • ingå i PKCs strategiska ledningsgrupp som leds av den samordnande sektionschefen
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Meriterande är om du har

 • erfarenhet av att starta upp en ny verksamhet

Fullständig kravprofil: Sektionschef PKC, Region Stockholm

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, polismästare Michael Fetz, telefon 010 567 70 02 eller samordnande sektionschef Anna Rise, telefon 076 138 30 89.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Maria Uebel, telefon 073 803 48 76, e-post maria.uebel@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Ulf Pauli, telefon 073 910 10 00
Seko Polisen: Fiasel Jafri, telefon 070 649 64 90
Saco-S: Nils Karlsson telefon 070 982 89 86
ST: Tom Johnson telefon 076 947 00 30

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Rinkeby

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 31 augusti 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A424.695/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr. A424.695/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2020!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post