Polismyndigheten söker chef för internrevisionen

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Internrevision

Län

Stockholms län

Utlyst

25 juni 2020

Ansök senast

17 augusti 2020

Referensnummer

A369.070/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med drygt 32 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar, samt ett kansli. Polismyndigheten står nu inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Internrevisionen stödjer Polismyndigheten i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten genom att granska verksamheten och lämna rekommendationer. Internrevisionen hjälper även till med råd och stöd. Polismyndighetens internrevision består idag av elva revisorer och är en av de större funktionerna för internrevision i staten. Polismyndighetens internrevision arbetar i enlighet med internrevisionsförordningen och internationell standard.

Arbetsbeskrivning

Som chef för internrevisionen är du chef på strategisk nivå och rapporterar direkt till rikspolischefen. Du ansvarar för att internrevisionsfunktionen drivs på ett kvalitativt sätt som tillför värde till Polismyndigheten. I ansvaret ingår att tillse att god internrevisionssed tillämpas. Du tar fram ett förslag till en riskbaserad revisionsplan och ansvarar för att det arbete som rikspolischefen har beslutat om i revisionsplanen utförs. Det är väsentligt att du har förmågan att kommunicera med de olika delarna i verksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

  • flera års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation
  • mångårig erfarenhet av att vara internrevisionschef eller motsvarande
  • god kunskap i internrevisionsstandard och intern styrning och kontroll
  • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat
  • relevant akademisk examen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. Erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) beskrivs i bifogad kravprofil, se här.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Maria Bondestam, HR-strateg, på telefon 010-56 41 442.

Parallellt med annonseringen har Experis uppdrag att genomföra en searchprocess. Rekryteringskonsult Anna Arborelius 072-537 50 11 svarar på dina frågor.

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Göran Malmborg tfn 0703-558 858
Saco-S: Fredrik Bergh tfn 010-56 39137
ST: Pär Renberg tfn 0738-10 90 18
SEKO: Karna Tillheden tfn 0732-490 422

Övrig information

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev, senast 17 augusti 2020. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref.nr. A369.070/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A369.070/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post