Gruppchef Specialsökhund vid Operativa enheten, Region Mitt

Organisation

Polismyndigheten

Län

Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs län

Utlyst

12 juni 2020

Ansök senast

11 augusti 2020

Referensnummer

C39694/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef består av att både leda direkt och på distans inom regionen då medarbetare finns i Hudiksvall, Gävle, Bollnäs, Sandviken, Uppsala och Västerås. Gruppen består av ca 15 medarbetare som tjänstgör som kriminal-, brand-/sperma-, narkotika-/vapen- samt BPU-sökhundförare (brottsplatsundersökning).

Din huvudsakliga uppgift är att se till att arbetet sker på ett resurseffektivt sätt med hög kvalitet samt att utvecklingen inom specialsökhundområdet fortskrider inom regionen. Du kommer att samverka med övriga gruppchefer inom patrullhundverksamheten, ingå som en del i regionens beredskap gällande hundverksamhet, även kallat hundgruppchef i beredskap. Planering av utbildningar tillsammans med medarbetarna kommer att göras både för kort och lång sikt. Du kommer även att ingå som regionens talesperson i det nationella utbildningsrådet. Du har möjlighet att föra tjänstehund och verka som utbildningsledare för hundverksamheten i regionen.               

                                 

Arbetsbeskrivning

Du är ansvarig för genomförande av kompetensprov samt att ekipagen får den utbildning som föreskrivs i fap 214-1.

Du kommer att ha processledaren för hundverksamheten inom regionen som din närmaste chef. Processledaren har även det övergripande ansvaret för ekonomi, utrustning och utbildning för det som rör hundverksamhet inom regionen. Ditt ansvar ligger i funktionsstyrningen av gruppen.

Som gruppchef för specialsökhund vid operativa enheten

Ska du:
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Kvalifikationer

Är du


- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Har du

- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- polisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet(hundförare)
- erfarenhet från polisens verksamhet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- utbildning som hundförare inom polisen och väl förtrogen med arbetet som   hundförare.

Meriterande om du har:

- erfarenhet som instruktör, provledare eller besiktningsman                            
- ett intresse av att utveckla hundverksamheten vidare

Besitter du:
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Per-Erik Eriksson, processledare, 070-3580990, HR-konsult Joanna Lindgren 010-567 52 81

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Saco, SEKO samt Polisförbundet nås via Polisens växel, 11414, ST Linneá Hjelm 010-56 754 95

Övrig information

– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
– Placering enligt överenskommelse i Uppsala, Västerås eller Gävle

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr C39694/2020, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg