Gruppchef till Nationellt forensiskt centrums kansli, Linköping

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

24 juni 2020

Ansök senast

21 augusti 2020

Referensnummer

A362.299/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Avdelningskansliet på Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en stödverksamhet med uppdraget att utveckla och förvalta stödjande funktioner inom hela verksamheten, allt från utbildning, kvalitet, FoU, processtyrning, beredning, infrastruktur till inköpsdelar. Kansliet består i dagsläget av tre grupper; Kvalitet och verksamhetsplanering, Forskning och utbildning, samt Samordning.

Vi söker nu en gruppchef till gruppen Samordning. NFC:s verksamhet är inne i en större förändringsfas vilket gör att även kansliet anpassas efter detta och det påverkar även gruppen för Samordning; att säkerställa att vi ger en god service till samtliga driftställen inom NFC. Samordningsgruppen har olika administrativa ansvarsområden och är i vissa delar kontaktyta och har samordningsroller gentemot myndigheten i övrigt. I din roll ingår det att vara drivande och komma med förslag till effektiviseringar och förbättringar i det stöd som ges. Du kommer att ansvara för gruppens arbete med lokaler på en operativ nivå, vaktmästarsysslor, inköp/avrop, fakturasamordning  samt operativt verksamhetsskydd och inkluderar rollerna projektledare lokaler, samordnare, handläggare, serviceman samt administratörer. Du är en mogen ledare och chef som är van vid att vara företrädare för arbetsgivaren.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Samordningsgruppen vid NFC

 ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs på ett effektivt sätt med kundens bästa i fokus
 • tillsammans med dina medarbetare driva utveckling av verksamheten ansvarsområden i linje med kundens behov och de regler och riktlinjer som finns inom myndigheten
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

 

Kvalifikationer

 • har du
 • minst två års erfarenhet av att ha arbetat som chef och ledare den senaste femårsperioden
 • för funktionsområdet relevant akademisk eller polisiär utbildning
 • erfarenhet av att delta i driva i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, gärna med verksamhets-/kanslistöd som exempelvis med chef-, ledare- och medarbetarutveckling, kompetensförsörjning från den senaste tioårsperioden
 • erfarenhet av att ingå/delta i ledningsforum är det meriterande
 • erfarenhet av att vara rådgivande till chefer och medarbetare är meriterande
 • erfarenhet av inköp och/eller upphandling enligt LOU/LUFS är meriterande

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till samordningen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Camilla Rehme (under v.28-29 mejla rekryterande chef så tar hon istället kontakt med dig) 010-562 89 50 / camilla.rehme@polisen.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Ninwa Youssef ninwa.youssef@polisen.se

Fackliga företrädare

 • Polisförbundet Per Thollin, 010-56 385 86;
 • Saco-S Nils Hydén, 010-56 282 42;
 • ST Heléne Tapper, 010-56 281 78;
 • SEKO Polisen Ehrenfried Jäschke, 010-56 221 10

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen inledas med en provanställning
 • Placering vid NFC Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 21 augusti 2020 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A362.299/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A362.299/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig so

Sök jobbet

Ansök via e-post