Gruppchef till Kansligrupp 2 vid regionkansli Mitt, placering Uppsala

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

15 juni 2020

Ansök senast

17 juli 2020

Referensnummer

A348.288/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Mitt består av Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län och är uppdelat i tre polisområden, tre regionala enheter samt ett regionkansli. Kansliet har sitt huvudsäte i Uppsala och leds av en regionkanslichef. Kansliet består av sex grupper med ett femtiotal medarbetare. Kansliet utgör ledningsstöd till regionledningen samt stöd till övrig verksamhet. Arbetet på kansliet bedrivs brett och består av bland annat av att bereda, planera och samordna verksamheten inom hela regionen. Regionkansliets medarbetare utgår ifrån olika geografiska platser inom regionen vilket innebär att leda på distans.

I kansligruppens specifika uppdrag ingår bland annat regional vapenhantering såsom vapenverkstäder och annan samordning av vapenfrågor samt regional planering och styrning av regionens utbildningsverksamhet. Ett utvecklingsarbete kommer på sikt att förändra den regionala utbildningsverksamheten till mer genomföranden inom regionen samt att utveckla styrningen kring utrustningsfrågor.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för Kansligrupp 2:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i regionkansliets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • Vara ett stöd för verksamheten och särskilt regionledningen

Kvalifikationer

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

 • minst två års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde (utbildningsplanering/samordning)

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Lena Tysk, 070-332 15 47. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR Konsult Joanna Lindgren 010-567 52 81

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, SEKO nås via Polisens växel 114 14.

ST, Linnéa Hjelm, 010-56 754 95

Övrig information

- Tillsvidareanställning som handläggare/inspektör med ett förordnande för befattning om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Placering vid regionkansli Mitt
- Förtroendearbetstid

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 17 juli via e-post till jobb.mitt@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A348.288/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A348.288/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm, alternativt ta kontakt med berörd HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Intervjuer kommer att genomföras den 30 juli samt 4 och 5 augusti.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.