Stationsbefäl till Lokalpolisområde Halmstad

Organisation

Polisregion Väst

Län

Hallands län

Utlyst

22 juni 2020

Ansök senast

10 juli 2020

Referensnummer

C39837/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.


Polisområde Halland
Polisområde Halland omfattar sex kommuner och är organiserat i fyra lokalpolisområden: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli.

Lokalpolisområde Halmstad består av Halmstad och Laholm.
Myndigheten söker nu två stationsbefäl till Lokalpolisområde Halmstad.

Arbetsbeskrivning

Som stationsbefäl vid ett lokalpolisområde är du en central funktion för den inre verksamheten. Du är både verksamhetsansvarig och arbetsledare med ansvar för:

• polisstationens arrest samt drift och säkerhet,
• hanteringen av ärenden med prioritet 5 inom lokalpolisområdet,
• alla beslut om förvar i arrest,
• förmansprövning avseende frihetsberövanden som inte prövas av jourhavande förundersökningsledare,
• att alla handräckningar som berör PO Halland prövas och beslutas om och fördelas till de olika lokalpolisområdena för att verkställas,
• arbetsledning av arrestantvakter och hantering av akut uppkomna bemanningsfrågor efter kontorstid,
• uppdatering av arrestantliggare,
• hantering larm som terminerar på polisstationen,
• upprättande av dygnsinformation,
• hantering av omhändertagna vapen och narkotika i de fall då förundersökning inte inletts,
• hantering av personefterlysningar och initiala åtgärder angående försvunna personer för vilka räddningsinsats inte pågår,
• initial hantering av dödsfall som inte är brott innan de överlämnas till utredningsverksamheten,
• visst arbetsmiljöarbete gällande personal inom ansvarsområdet,
• anmälningsupptagning utanför receptionstid,
• lokala massmediakontakter med uppgifter gällande anmälningar och händelser samt
• arbetsuppgifter i övrigt som beslutas lokalt.


Du verkar i många fall som LPO-ledningens förlängda arm och ska kunna samarbeta på ett fullgott sätt, driva dess frågor samt verka enligt de beslut som förekommer i lokalpolisområdet.

Som verksamhetsansvarig säkerställer du att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar, effektivt och kostnadsmedvetet enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk.

Funktionen som stationsbefäl innebär inget formellt personalansvar men rollen som arbetsledare innebär att du coachar, motiverar och stödjer dina medarbetare och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som har godkänd polisexamen och flera års erfarenhet av arbete inom polisen.


Meriterande
• bred erfarenhet av polisiära verksamheter,
• erfarenhet av arbetsledning, projektledning eller liknande uppdrag,
• erfarenhet av utredningsarbete i jourmiljö eller arbete vid ledningscentral,
• tidigare tjänstgöring/erfarenhet som stationsbefäl eller tjänstgöring i liknande uppdrag.


Du har förmåga att inspirera andra och uppträder med mognad, integritet och mod. Du har helhetssyn och förståelse för polisens uppdrag och mål, både beträffande utredningsverksamheten och den yttre verksamheten. Du vill medverka till ett öppet och tolerant klimat där mångfald, jämställdhet och polisens värdegrund är en självklarhet.

Du har lätt för att se mönster och sammanhang i komplex information och är bra på att förmedla budskap såväl muntligt som skriftligt. Det är viktigt för dig att skapa delaktighet och motivation hos dina medarbetare och du kan agera med lugn och gott omdöme även under stressade situationer. Det är viktigt att du är öppen för utveckling och förändring av metoder och arbetssätt. Arbetet ställer krav på en hög grad av flexibilitet, engagemang och servicekänsla.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av gruppchef stöd/service 1, Mikael Lund och/eller lokalpolisområdeschef i Halmstad: Mikael Eliasson.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Jenny Lundin.
Nås via polisens växel 114 14.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för ST inom Polisen, SEKO Polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Placeringsort: Halmstad

Intervjuer hålls i Halmstad den 19 och 20 augusti.


Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.


Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället.
Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg