Återvändandesambandsman till Kenya med täckning Somalia, Nationella Gränspolissektionen

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu återvändandesambandsman till vår verksamhet som har god samarbetsförmåga, förståelse för kulturella skillnader samt är flexibel.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

15 maj 2020

Ansök senast

29 maj 2020

Referensnummer

106/20

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) uppgift är att bland annat bekämpa grov organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Noa är även Sveriges kontaktpunkt för internationella brottsbekämpande organisationer som t.ex. Europol, Interpol och EU:s gränskontrollbyrå Frontex.

Nationella Gränspolissektionen har det strategiska ansvaret för gränspolisverksamheten och ansvarar för att samordna, strukturera och metodutveckla polisens arbete med gränskontroll, inre utlänningskontroll och verkställigheter. Sektionen är nationell kontaktpunkt för EU:s gränskontrollbyrå Frontex och samordnar Sveriges deltagande i byråns operationer. Här finns den Nationella Samordningscentralen för gränsövervakningssystemet Eurosur, nationell kontaktpunkt för Schengens utvärderingsmekanism och polisens ambassadsamordning. Sektionen ger stöd till gränskontrollen i frågor om resehandlingar och dokument. Slutligen ansvarar sektionen för registrering av inreseförbud (personer som förbjudits att återvända till Sverige), den så kallade U-boken.

Arbetsbeskrivning

I ditt arbete som Europeisk återvändandesambandsman (European Return Liaison Officer) agerar du inom ramen för det EU-samarbete där flera länder, däribland Sverige, under Frontex mandat stationer ut sambandsmän i strategiskt viktiga länder för att effektivisera återvändande- och återtagandearbete. Tjänsten innebär att du inte bara kommer att arbeta med Polisens och Migrationsverket ärenden utan även bistå andra EU-länders myndigheter då de behöver stöd i återvändandeärenden eller i det övergripande migrationsarbete.

Funktionen innebär att du aktivt ska bidra till att beslut om utvisning och avvisning från Sverige till Kenya och Somalia kan verkställas.

Arbetet kommer att vara varierande och kan bland annat innebära att du:

• Fungerar som en länk mellan somaliska/kenyanska och svenska samt europeiska myndigheter i syfte att skapa och utveckla kontakter som möjliggör verkställigheter till Somalia/Kenya.
• Är behjälplig med efterforskningar samt utvecklar identifieringsprocessen i de ärenden där identifiering saknas, men misstanken kvarstår att personerna är somaliska/kenyanska medborgare.
• Etablerar och nyttjar ett lokalt nätverk för koordinering av återtagande, vilket innefattar samarbete med EU-länder, internationella organisationer, lokala myndigheter och civilsamhället.
• Ska arbeta för ett utvecklat samarbete med gränsmyndigheten samt för upprättandet av en framskjuten gränskontroll.
• Stödjer processen för återtagande/transitering vid gräns genom att ge råd till eskortörer från europeiska migrations- och polismyndigheter, inte minst gällande särskilt utsatt grupper.
• Stödjer organiserandet av gemensamma återvändandeinsatser (Joint Return Operations) och nationella återvändandeinsatser samt verkar för att öka motivationen hos lokala myndigheter att stödja återtagandeprocessen i linje med Sveriges och EU:s principer.
• Stödjer aktiviteter som syftar till framtagande av återtagandeavtalet.
• Stödjer återintegreringsinsatser och andra former av stöd vid hemkomst för återvändande personer
• Samlar information gällande mottagarlandets återtagandeprocess och ger råd till svenska myndigheter i enskilda ärenden. Informationen ska i vissa fall även kunna delges i större sammanhang såsom konferenser, utbildningar och andra internationella forum.
• Identifierar områden för polisiärt samarbete med mottagarlandet där behov av kapacitetshöjande åtgärder finns och samlar information om befintligt stöd till mottagarlandet.
• Följer den politiska utvecklingen i landet och i närområdet och vid behov förhandlar med lokala myndigheter för att etablera en gemensam förståelse av ramverket för återtagande.
• Regelbunden rapportering till Frontex och Polismyndigheten.

Kvalifikationer

• Polisexamen eller akademisk examen
• Erfarenhet från arbete med migrationsprocessen eller återvändandeprocessen vid statlig myndighet
• Erfarenhet från att etablera och upprätthålla kontakter med olika myndigheter, både nationellt och internationellt
• Tidigare utlandstjänstgöring
• God förmåga att hantera och bearbeta information, inklusive rapportering
• God kännedom om EU-samarbetet inom migrationsområdet
• Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska och svenska
• God fysisk och psykisk hälsa
• Körkort, manuellt växlad bil

Meriterande

• Mångårigt arbete inom Polismyndigheten eller Migrationsverket
• Erfarenhet av utlänningslagstiftningen, önskvärt genom arbete vid Polisen, Migrationsverket, Migrationsdomstol eller Regeringskansliet.

Personliga egenskaper

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, där gott omdöme, god samarbetsförmåga och skicklighet att kommunicera – både muntligt och skriftligt – är centrala komponenter. Det är angeläget att du är van att förhandla, är resultatfokuserad, har god människokännedom samt är flexibel och prestigelös. Du har hög anpassningsförmåga och kan snabbt ta till dig och omsätta information. Du har förmåga att prioritera och självständigt ansvara för ditt arbete.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Natalya Glubochanska Carlsson, tfn 010-564 18 43.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Jeanette Hoffman, tfn 076-139 09 46, e-post: jeanette.hoffman@polisen.se

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställningsform: tidsbegränsad till ett år.
Gäller ensampostering (inga medföljande).
Arbetsort: Nairobi, Kenya med ansvar för Somalia.
Arbetstid: Förtroendearbetstid tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Sambandsman

I samband med rekryteringen kan språktest komma att genomföras.

Vid eventuellt uttag kommer hälsoundersökning att ske.

Inför anställning kommer utbildning och förberedelser för uppdraget att hållas.

Under utlandsstationeringen tillämpas ”Avtal om utlands¬kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands” (URA). Sökande uppmanas att läsa igenom avtalet och den information om ekonomiska ersättningar som finns på Arbetsgivarverkets hemsida innan ansökan skickas in.

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/ura-avtal-om-utlandskontrakt-och-riktlinjer-for-anstallningsvillkor-vid-tjanstgoring-utomlands/

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 29 maj 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. 106/20 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 106/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen