Chef för lokalpolisområde Borås i Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

20 maj 2020

Ansök senast

04 juni 2020

Referensnummer

A261.987/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för förändring och en större utmaning? Är du modig nog att göra något nytt, utmanande och garanterat utvecklande som ledare inom polisen? Är du en modern förändringsledare, med blick för samordning och helheten? Då är du välkommen till Polisområde Älvsborg och Lokalpolisområde Borås och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.

Polisregion Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg. Varje polisområde är indelat i ett antal lokalpolisområden. Ca 5000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i de fem polisområdena, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Om Arbetsplatsen

Polisområde Älvsborg omfattar 10 kommuner och är organiserat i två lokalpolisområden: Alingsås och Borås. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli. Lokalpolisområde (LPO) Borås består av Borås, Ulricehamn, Tranemo, Svenlunga, Mark och Bollebygd. 

LPO Borås är ett av Sveriges största lokalpolisområden och består av såväl stad som landsort. I lokalpolisområdet finns även tre särskilt utsatta områden.

Arbetsbeskrivning

Polisområde Älvsborg söker en driven samt utvecklings- och resultatorienterad Lokalpolisområdeschef med ansvar för lokalpolisområde Borås

Utifrån rollen som lokalpolisområdeschef arbetar du i polisområdets ledningsgrupp. Du har särskilt ansvar för lokalpolisområde Borås verksamhet. Tillsammans med biträdande lokalpolisområdeschef och 20 gruppchefer leder du och utvecklar lokalpolisområdets verksamhet enligt Polismyndighetens visioner och mål. I polisområdets uppdrag är det brottsförebyggande arbetet och fortsatt satsning gällande särskilt utsatta brottsoffer i fokus. Som lokalpolisområdeschef har du ansvar för stöd/service, utredning och den brottsförebyggande verksamheten i lokalpolisområdets geografiska ansvarsområde.  

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. Utifrån den lokala problembilden är det av stor vikt att tillsammans sätta lokala mål och formulera publika medborgarlöften. Arbetet ställer krav på en tydlig helhetsfokus för hela Polisområde Älvsborg men också utifrån det regionala perspektivet. Vi förväntar oss att du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Du är direkt underställd chefen för Polisområde Älvsborg och jobbar i nära samverkan med denne. Genom ditt aktiva deltagande i polisområdets ledningsgrupp förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat liksom till att stärka Polisområdet Älvsborgs attraktionskraft som arbetsplats att verka vid. Du kan, efter utbildning, komma att ingå i regionens polischefsberedskap samt ansvara för polisiära insatser på strategisk nivå.

Vi söker dig som har polisexamen och aktuell chefserfarenhet från lägst indirekt nivå. För att vara behörig att söka tjänsten måste du ha haft den erfarenheten i minst ett år.

Kvalifikationer

Som chef för Lokalpolisområde Borås:

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva lokalpolisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för lokalpolisområdets operativa verksamhet
 • ingå i polisområdets ledningsgrupp
 • leda lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • utveckla medborgar- och medarbetardialogen i lokalpolisområdet
 • driva och utveckla samverkan med kommuner och lokalsamhället
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du

 • polisexamen
 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp

 Meriterande

 • erfarenhet av arbete i utsatta områden
 • erfarenhet av användning samt utveckling av brottsförebyggande metoder

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Lokalpolisområdeschef till LPO Borås

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, polisområdeschef Peter Sörstedt. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Kajsa Hård. Båda nås via polisens växel, telefon 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen nås via polisens växel.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten)
 • Placering vid Polisområde Älvsborg, Borås

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 4 juni 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A261.987/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att ta kontakt med berörd HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen