Chef till hundgruppen, Lokalpolisområde Kristianstad, PO Blekinge NÖ Skåne

Polisområde Blekinge nordöstra Skåne söker gruppchef till hundgruppen i Kristianstad.

Organisation

Polisregion Syd

Län

Blekinge län, Skåne län

Utlyst

20 maj 2020

Ansök senast

03 juni 2020

Referensnummer

C38653/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Blekinge nordöstra Skåne sträcker sig från Hässleholm i väst till Karlskrona i öst. Det består av tio kommuner fördelat på de fyra lokalpolisområdena Hässleholm, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Befolkningen i området är cirka 336 000.

I lokalpolisområde Kristianstad finns idag sju BF/IGV-grupper, två grupper inom utrednings-verksamheten samt två grupper inom stöd/service. I lokalpolisområdet finns även en trafikgrupp samt en hundgrupp. I lokalpolisområdet är en stor del av det brottsförebyggande arbetet knutet till problembilden i två utsatta områden i kommunen.

Nu söker vi dig som vill leda arbetet vid hundgruppen i Kristianstad. Hundverksamheten är i huvudsak en polisområdesresurs som styrs av en processledare regionalt, där du är en av hundgruppschefer i region syd. I funktionen som gruppchef ingår att samverka med processledningen för hundverksamheten i Polisregion Syd och att vara delaktig i verksamhetsutveckling av hundverksamheten. Du har verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för gruppen. Att ha medarbetare som arbetar tre-skift ställer krav på närvaro och god överblick över verksamheten.

Arbetsbeskrivning

Som chef för hundgruppen

ska du
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du
• minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
• polisexamen
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet hundverksamhet och hög sakkunskap utifrån området.
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

Fullständig kravprofil till chef hundgruppen, Lokalpolisområde Kristianstad.

besitter du
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Anders Olofsson, 010-56 202 33, anders-d.olofsson@polisen.se.

För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anne-Lie Holgersson, 010-56 201 27, annelie.holgersson@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Per Elmberg, 010-5620343, Rickard Pedersen, 010-56 15512, (st.blekinge-nordostraskane@polisen.se, SACO-S region Syd, Kjell Frisdal, 070-356 48 71, sacos.regionsyd@polisen.se, Seko Polisen, Monica Veberg, 070-549 11 35.

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom polismyndigheten.
Placering: Gruppen BF-IGV 8, Lokalpolisområde Kristianstad, Polisregion Syd
Arbetstid: Periodplanerad.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 3 juni 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/ rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet kontakta HR-konsult Anne-Lie Holgersson, annelie.holgersson@polisen.se, 010-56 201 27.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen