Chef till Lokalpolisområde Nybro

Är du en modern förändringsledare, med blick för helheten och förmågan att få andra att växa och utvecklas? I så fall har du chansen att ta plats i ett strategiskt ledningsteam i polisområde Kalmar Kronoberg.

Organisation

Polisregion Syd

Län

Kalmar län

Utlyst

08 maj 2020

Ansök senast

25 maj 2020

Referensnummer

A224.461/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Syd omfattar Skånes, Blekinges, Kalmars och Kronobergs län med Malmö som huvudort. Polisområde Kalmar Kronoberg består av ett områdeskansli, utredningssektion, utredningsjourssektion och fem lokalpolisområden (Kalmar, Ljungby, Nybro, Västervik och Växjö). I regionen arbetar ca 5 400 medarbetare och i polisområdet ca 740. Vi värnar om god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.
Lokalpolisområde (LPO) Nybro omfattar kommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner med totalt ca 68 000 invånare på en relativt stor geografisk yta. I LPO Nybro har vi ca 60 medarbetare fördelade på fem grupper. Lokalpolisområdets huvudort är Nybro.

Arbetsbeskrivning

Som lokalpolisområdeschef leder du och ansvarar för verksamheterna BF-IGV, Utredning och Stöd/Service. Du har ett tydligt uppdrag att utveckla kontakten med medborgarna och att bli mer tillgänglig i lokalsamhället. I det arbetet ingår att stärka den lokala samverkan med kommuner och andra samverkansaktörer. Utifrån den lokala problembilden ska ni tillsammans sätta lokala mål och formulera publika medborgarlöften.

Ett par för polisområdet viktiga frågor som du kommer att driva är dels kulturen, dvs hur vi är mot varandra och våra medborgare och dels att du förväntas bidra till en helhetssyn för polisområdet där samsynen och helheten är viktigare än delarna. Vi tror att en framgångsfaktor för att få en god verksamhet är att ha en bra arbetsmiljö för alla anställda och ett gott förhållningssätt gentemot medborgarna. Du är direkt underställd chefen för Polisområde Kalmar Kronoberg och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst indirekt nivå.

Som Chef för Lokalpolisområde Nybro
ska du

 • ingå i Polisområde Kalmar Kronobergs ledningsgrupp
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • känna ansvar för polisområdets hela operativa verksamhet
 • leda lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • tillsammans med din ledningsgrupp ansvara för verksamheten i lokalpolisområdet
 • ta särskilt ansvar för att leda och utveckla utredningsverksamheten i lokalpolisområdet
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som Chef för Lokalpolisområde Nybro
har du

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen
 • mycket goda kunskaper om polisorganisationens uppbyggnad och verksamhet (meriterande)
 • gedigen erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet (meriterande)
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen (meriterande)
 • erfarenhet från stabsarbete (meriterande)
 • chefs- och ledarskapsutbildning på indirekt och/eller strategisk nivå (meriterande)

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Chef Polisområde Kalmar Kronoberg Patrik Oldin, tel 010 – 562 36 39. 

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin,
tel 010 - 565 40 24.

Fackliga företrädare

Saco-S Kjell Frisdal, tel 070-356 48 71,

Polisförbundet Gunnar Norgren, tel 070-2182918,
polisforbundet.kalmar-kronoberg@polisen.se

ST, SEKO Polisen, samtliga för region Syd, nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Anställning som polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan inledas med 6 mån provanställning. Gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom polismyndigheten.
 • Geografisk placering är Nybro.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 25 maj 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr A224.461/2020 i mejlets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref nr A224.461/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post