Chef till Nationellt bedrägericentrum vid Utredningsenheten, Noa

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

14 maj 2020

Ansök senast

28 maj 2020

Referensnummer

118/20

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service.

Avdelningen har också särskilt ansvar för vissa unika funktioner inom polisen, till exempel finanspolisen, polisflyget, bombskyddet, nationellt it-brottscentrum, nationella telefonväxeln och utredning av kulturarvs- och krigsbrott. Här finns även ansvaret för det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Utredningsenheten är den största enheten på Noa och har idag ca 400 medarbetare. Utredningsenheten består av sex sektioner; utredningssektionen, sektionen för särskilt utredningsbiträde, spaningssektionen, sektionen för särskilda insatser, nationellt it-brottscentrum samt aktionsgruppsektionen. Nationellt bedrägericentrum (NBC) blir den sjunde sektionen på Utredningsenheten.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en Sektionschef till NBC. Du är direkt underställd chefen för Utredningsenheten och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå och har erfarenhet av brottsutredande verksamhet. Ditt uppdrag är att bygga den sektion som ska ha nationellt ansvar för polisens arbete mot bedrägerier. Du kommer vara nationellt ansvarig för polisens hantering av bedrägerier vilket bl.a. innebär att skapa förutsättningar för effektivare brotts- och ärendesamordning, enhetligt arbetssätt liksom förstärkt samverkan inom polisen, med andra myndigheter och privata aktörer avseende det brottsförebyggande arbetet.

Du gör det genom att ta fram färdriktningen för sektionens fortsatta arbete liksom att rekrytera de gruppchefer och medarbetare som sektionen ska utökas med.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Sektionschef NBC:

 • bygga upp sektionen nationellt bedrägericentrum, NBC
 • vara nationellt ansvarig för polisens hantering av bedrägerier
 • vara drivande i att förstärka samverkan med polisregionerna och Noa avseende metodutveckling och brottsförebyggande arbete för bedrägerier
 • vara drivande i att förstärka samverkan med myndigheter och privata aktörer avseende informationsutbyte och brottsförebyggande arbete för bedrägerier
 • vara talesperson för polisens hantering av bedrägerier såväl medialt som internt
 • ingå i ledningsgruppen vid utredningsenheten
 • resor i tjänsten förekommer såväl inrikes som utrikes.
 • i samband med särskilda händelser så kan du komma att tas i anspråk som insatsledare eller andra liknande uppdrag.

Kvalifikationer

Som chef för Nationellt bedrägericentrum

 

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda verksamhet tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • polisexamen eller akademisk examen som Polismyndigheten finner relevant
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • erfarenhet av brottsutredningsprocessen

 

bör du

 • ha minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare
 • ha erfarenhet och kunskap av brottsutredningsprocessen och då gärna kopplat till bedrägeribrottsutredningar

 

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

 

 besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

 

Kravprofil: Chef till Nationellt bedrägericentrum

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara. 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Christer Nilsson, tfn. 010-5641305.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Ingrid Hammer Larses 073-0263732

 

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-56 391 37

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10

Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92

Karna Tillheden, SEKOPolisen, tfn 010-56 16 627

 

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering, Stockholm, Kungsholmen.

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 28 maj 2020 via e-post till jobb.noa@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. 118/20 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 118/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Till toppen