Gruppchef till BF-IGV, LPO Linköping, Region Öst

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

20 maj 2020

Ansök senast

05 juni 2020

Referensnummer

C38892/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten består av drygt 29 500 medarbetare och är organiserade i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. Region Öst består av tre polisområden; Södermanland, Östergötland och Jönköping.

Polisområde Östergötland är i sin tur indelad i tre lokalpolisområden; Linköping, Norrköping och Motala, en utredningssektion samt ett kansli. Förutom i lokalpolisområde Linköping återfinns det trafikgrupper även i lokalpolisområde Nyköping, Eskilstuna, Norrköping, samt Jönköping.

Nu söker vi dig som vill vara gruppchef för en BF/IGV grupp i lokalpolisområde Linköping.

Arbetsbeskrivning

BF/IGV-grupperna ansvarar för ingripandeverksamheten samt för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i lokalpolisområdet. BF/IGV arbetar brett med både händelsestyrd och planlagd verksamhet för att möta den lokala problembilden.

Ditt uppdrag blir att utifrån ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt skapa förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. I ditt arbete är det självklart att du arbetar för mångfald och likabehandling inom alla områden. Du är rak och tydlig, står för dina åsikter och ditt agerande överensstämmer med det du säger. Du är tillgänglig för dina medarbetare inte minst i svåra situationer.

Som gruppchef i en BF/IGV-grupp

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

- minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
- polisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofilGruppchef BF-IGV Linköping.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Erfarenhet krävs.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Anna Lindqvist, 076-8061640.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Pernilla Bastholm, 0730-863 246

Fackliga företrädare

ST Nina Wenegård, 0730-66 41 92, SEKO Ehrenfried Jäschke, ehrenfried.jaschke@polisen.se, 010 – 56 22 110, Polisförbundet och Saco-S nås via polisens växel.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: periodplanerad.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Gruppchef

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 5 juni 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet vänligen kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen