Gruppchef till LPO Utredning, Linköping, Region Öst

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

20 maj 2020

Ansök senast

05 juni 2020

Referensnummer

C38870/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten i region Öst har ca 2000 anställda som arbetar för att genomföra Polisens uppdrag. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Östergötland är indelat i tre lokalpolisområden; lokalpolisområde Linköping, Norrköping samt Motala. I polisområdet finns även en utredningssektion samt ett kansli.

Lokalpolisområde Linköping består av sex BF/IGV grupper, två områdespolisgrupper, en trafikgrupp, regional insatsstyrka, fyra utredningsgrupper, tre stöd/service grupper, kommunpoliser och operativa samordnare.

Nu söker vi en gruppchef till en av våra fyra utredningsgrupper inom lokalpolisområde Linköping.

Utredningsverksamheten i lokalpolisområde Linköping är under utveckling och inom kort kommer vi även att ta emot nyanställda medarbetare. Utredningsgrupperna har ett gemensamt ansvar för vår utredningsverksamhet, men den gruppchef vi söker kommer att bland annat ha ett huvudansvar för ungdomsbrott.

Arbetsbeskrivning

Utredningsverksamheten är under utveckling och därför är det viktigt att du tycker om att arbeta med att påverka och utveckla strukturer, arbetssätt och samarbeten tillsammans med övriga gruppchefer i lokalpolisområdet.

Du är arbetsgivarföreträdare och är en del av lokalpolisområdes ledningsgrupp som fattar beslut gällande alla verksamhetsgrenar avseende utredning, ingripandeverksamhet arrestverksamhet samt front-desk. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet, god förståelse för och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Som gruppchef i en utredningsgrupp inom lokalpolisområdet har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för att din grupp ska lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. För att lyckas i uppdraget som gruppchef krävs en stor förmåga att fatt beslut, står för fattade beslut men också att hitta en balans mellan medarbetarnas önskemål samt verksamhetens behov. Det krävs tålamod, då vissa genomföranden tar tid och förutsätter ett medarbetardrivet arbete föra tt lyckas och bli bra.

Som chef för en utredningsgrupp inom lokalpolisområde Linköping

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare, dvs personalansvar för fu-ledare och utredare som arbetar med ungdomsärenden.
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
- driva utvecklings och förbättringsfrågor för utredningsgrupperna men även för lokalpolisområdet.
- vara ett stöd till andra gruppchefer samt till lokalpolisområdeschefen.

är du

- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa. Du har även ansvar arbetsrättsliga frågor samt ett delegerat arbetsmiljöansvar.
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå

Kvalifikationer

har du

- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- för funktionen relevant examen/utbildning
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- körkort B

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef Utredning Linköping

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Erfarenhet krävs.

Kontaktpersoner

Anna Lindqvist , Rekryterande chef 076-8061640
Pernilla Bastholm, HR konsult, för frågor om rekryteringsprocessen 0730-863 246

Fackliga företrädare

ST Nina Wenegård, 0730-66 41 92, SEKO Ehrenfried Jäschke, ehrenfried.jaschke@polisen.se, 010 – 56 22 110, Polisförbundet och Saco-S nås via polisens växel.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Arbetsort: Linklöping
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Gruppchef

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 5 juni 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet vänligen kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen