Gruppchef till BF/IGV-verksamheten, lokalpolisområde Hässleholm

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

15 maj 2020

Ansök senast

29 maj 2020

Referensnummer

C38706/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Blekinge nordöstra Skåne består av ett områdeskansli, utredningsjourssektion, utredningssektion samt lokalpolisområdena Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona och Kristianstad. 

I lokalpolisområde Hässleholm finns idag tre BF/IGV-grupper, en grupp inom utredningsverksamheten samt en grupp inom stöd/service. Lokalpolisområdet består av tre kommuner (Hässleholm, Östra Göinge och Osby). Personal utgår från både Hässleholm och Broby men yttre befäl utgår från Hässleholm.

Till lokalpolisområde Hässleholm söker vi nu en gruppchef tillika yttre befäl till BF/IGV-grupp 2.

Arbetsbeskrivning

Som chef för BF/IGV-gruppen

 ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som avstämningssamtal/lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
- gemensamt med de andra gruppcheferna i lokalpolisområdet driva verksamheten i ett helhetsperspektiv och genom detta arbete skapa en gemensam lägesbild för att effektivt kunna leda hela verksamheten i lokalpolisområdet
- vid behov svara som chef för lokalpolisområdet 
- ansvara för en god arbetsmiljö för såväl din egen personal som lokalpolisområdets övriga personal.

Du kommer även inneha funktionen yttre befäl med operativt ansvar. När du verkar som yttre befäl har du arbetsmiljöansvar för samtlig IGV-resurs i polisområde Blekinge nordöstra Skåne.

Som chef för BF/IGV-gruppen

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som chef för BF/IGV-gruppen

har du
- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- polisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: gruppchef till BF/IGV-grupp 2, LPO Hässleholm

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Pär Cederholm, tfn 073-348 33 09.  Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Caroline Ek, tfn 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Polisförbundet Per Elmberg, tfn 070-827 09 17; Seko Polisen Monica Veberg, tfn 070-549 11 35; Saco-S Kjell Frisdal, tfn 070-356 48 71; ST inom Polisen Rickard Pedersen 072-220 94 81.

Övrig information

Anställning
- Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen som gruppchef om fyra år med möjlighet till förlängning.
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. 
- Placering vid BF/IGV-grupp 2, lokalpolisområde Hässleholm. 
- Arbetstidsförläggning: periodplanerad arbetstid. 

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 29 maj 2020.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet vänligen kontakta ansvarig HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Till toppen