Gruppchef, Joursektionen PO Stockholm Syd

Vi söker nu en Gruppchef till Joursektionen i PO Stockholm Syd med placering på jourgrupperna i Flemingsberg eller Västberga.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

18 maj 2020

Ansök senast

03 juni 2020

Referensnummer

C38772/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Gruppchefer på direkt nivå har en anställning som polisinspektör och har ett förordnandet som är tidsbegränsat på fyra år med möjlighet till förlängning. Rekryteringen innebär att även du som är polisassistent är behörig att söka, och kommer vid eventuell ny anställning bli polisinspektör.

På Joursektionen i Sveriges största polisområde har vi som mål att arbeta aktivt, professionellt och med en hög grad av servicekänsla i sektionens alla olika delar. Tillsammans arbetar vi framåtsträvande för att ständigt förbättra vår verksamhet och arbetsmiljö för att bli Sveriges ledande och mest attraktiva joursektion. Vi söker nu dig som vill vara med att bidra i vår pågående förändring, och med att uppnå det målet i egenskap av chef för en jourgrupp.

OM JOURSEKTIONEN

Den nya Joursektionen startade januari 2018 efter en sammanslagning av Samordningssektionen och Joursektionen. Joursektionens huvuduppdrag är att hantera de initiala utredningsåtgärderna i ärendeprocessen. Det innebär FU-ledning, arrestverksamhet, utredning, ärendesamordning, brottssamordning och handräckning men även beslutsfattande i myndighetsärenden. Arbetet sker dygnet runt årets alla dagar. PO Syds Joursektion är fördelad på tre polisstationer med arrester i Flemingsberg, Västberga och Södertälje.

OM REGION STOCKHOLM & PO STOCKHOLM SYD

Region Stockholm består av Stockholms län och Gotland. Det finns fyra polisområden inom regionen: Nord, City, Syd samt Gotland. Vidare finns det fyra regionala enheter: Gränspolisenheten, Operativa enheten, Underrättelseenheten och Utredningsenheten. Slutligen finns det även ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Regionen har ca 7000 medarbetare.

Polisområde Syd är Sveriges största polisområde, geografiskt fördelat över 8 lokalpolisområden. Inom PO Syd finns södra halvan av Stockholms stad, idrotts- och evenemangsanläggningar, förorter, skärgård och landsbygd. Ärendeinflödet till polisområdet är omfattande och med många ärenden av grov karaktär.

Arbetsbeskrivning

Som Gruppchef på Joursektionen har du personalansvar för en grupp bestående av förundersökningsledare och utredare. En del av din tid arbetar du operativt i verksamheten och i sektionens dagliga styrning. Du kommer att arbetsleda personal i inre och ibland även yttre tjänst.

Det är viktigt att du är flexibel, stresstålig och mycket bra på att prioritera.

OM CHEFSUPPDRAGET

Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare. Förmågan att delegera är viktig liksom att ge och ta feedback. Ledarskapet baseras på dialog och öppen kommunikation och är anpassat till situationen och individen. Chefen på direkt nivå är engagerad och tillgänglig och agerar som en representant för arbetsgivaren. Den direkta chefen arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete.

SOM GRUPPCHEF PÅ JOURSEKTIONEN SKA DU:

• Inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs.
• Tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete.
• Ingå i Joursektionens ledningsgrupp.
• Ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare.
• Ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar.
• Företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

SOM GRUPPCHEF PÅ JOURSEKTIONEN ÄR DU:

• Verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
• Arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
• Ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

VI SÖKER DIG SOM HAR:

• Svensk polisexamen.
• Haft anställning inom Polismyndigheten de senaste 3 åren.
• Minst 1 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under de senaste 5 åren.
• Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet.
• Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
• Svaromålsutbildning och/eller Polisens ledarskapsutbildning PCD.
• Svenskt medborgarskap.

DET ÄR MERITERANDE OM DU ÄVEN HAR:

• Förundersökningsledarutbildning.
• Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat inom det egna ansvarsområdet.
• Ingått i något ledningsforum.
• Genomgått någon av Polismyndighetens chefsutbildningar eller annan extern/intern arbetsledarutbildning.
• Erfarenhet av samverkan med externa samarbetspartners.

SOM GRUPPCHEF PÅ JOURSEKTIONEN BESITTER DU FÖRMÅGA ATT:

• Använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten.
• Se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.
• Sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter.
• Och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv.
• Tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten.
• Peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Se hela kravprofilen här.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Pär Lundqvist, Sektionschef
Telefon: 073-351 70 35
Sofie Roxell, Gruppchef
Telefon: 073-377 29 82
Erika Sandell, HR konsult
Telefon: 010-563 73 65

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, ST, SEKO Polisen

Telefon: Nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Arbetsort: Flemingsberg eller Västberga.
Arbetstid: Veckoplanerad.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Gruppchef, Region Stockholm, PO Stockholm Syd, Joursektionen, Jourgrupp.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 3 juni 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen