Gruppchef till den regionala brottssamordningsgruppen i Region Öst

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

20 maj 2020

Ansök senast

03 juni 2020

Referensnummer

C38874/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Beskrivning av arbetsplatsen
Polismyndigheten, region Öst har nästan 2600 anställda. Regionen består av tre polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Inom polisregion Öst ska det bedrivas en effektiv utredningsverksamhet av mycket god kvalitet. En viktig del för att nå framgång i utredningsverksamheten är att i varje del ta korrekta beslut initialt och få rätt utredningsåtgärder genomförda. En väl fungerande ärende- och brottssamordning är nödvändig i den kedjan.

Den regionala brottssamordningen är en del av utredningssektionen vid den regionala utredningsenheten och du som gruppchef kommer ingå i utredningssektionens ledningsgrupp.

Arbetsbeskrivning

Beskrivning av uppdraget som chef över den regionala brottssamordningsgruppen

Gruppen omfattar tre verksamhetsområden, brotts-och ärendesamordning, operativ och forensisk analys samt bedrägeriberedning.

Gruppen består av tre förundersökningsledare, fem medarbetare för operativ och forensisk analys (både inom brottssamordningsprocess, främst Internationella brottsnätverk, och operativ analys vid grova brott), samt 4 medarbetare för beredning av bedrägerier. Medarbetarna finns placerade på fler olika platser i regionen vilket innebär ett ledarskap på distans. Placeringsort för dig som gruppchef är Östergötland, företrädesvis i Linköping, men placeringsort kan diskuteras.

I regionen pågår en genomlysning av uppdraget operativ analys. Som gruppchef kan du komma att bli involverad i detta arbete.

Du som gruppchef kommer ha stor del i den fortsatta utvecklingen av brottssamordningsgruppen och dess uppdrag. Du kommer även ansvara för att driva och utveckla arbetet i enlighet med fattade beslut och nationella riktlinjer.

Som chef för den regionala brottssamordningsgruppen i region Öst

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • Polisexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

meriterande

 • Nationell förundersökningsledarutbildning alt. förberedande förundersökningsledarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

Fullständig kravprofil: Gruppchef till den regionala brottssamordningsgruppen i Region Öst

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Sara Alsander, 010-56 69 366
Information om rekryteringsprocessen lämnas HR-konsult Johanna Tapper, 0730-88 38 76

Fackliga företrädare

Seko Polisen, Ehrenfried Jäschke, 010-56 22 110
ST sektion Södermanland - Ellinor Gårdeke, 072-532 65 00, Östergötland - Nina Wenegård, 0730-66 41 92, Jönköping - Rebecca Wennström, 0730-97 57 09
Polisförbundet, nås via Polisens växel på 114 14
Saco-S, nås via Polisens växel på 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Brottssamordning 1, Utredningssektionen, Utredningsenheten, region Öst

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Dina uppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Observera: Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, ta kontakt med ansvarig HR-konsult Johanna Tapper, 073-088 38 76, istället för att registrera dig i systemet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen