Gruppchef till Informatörsverksamheten (Fyrbodal/Skaraborg), region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

22 maj 2020

Ansök senast

08 juni 2020

Referensnummer

A258.266/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Underrättelseverksamheten ska bedrivas med operativt och taktiskt fokus samt ha en arbetsprocess som stödjer inhämtning, bearbetning och delgivning på lokalpolisområdesnivå och regional nivå. Underrättelseenheten ansvarar även för att samordna och leda polisområdesgemensamma underrättelseledda insatser rörande gränslös organiserad brottslighet.

Informatörsverksamheten utgör en viktig del av underrättelseinhämtningen. Den utgör därmed tillsammans med övrig underrättelseverksamhet i området ett stöd för den strategiska och operativa ledningens planering och beslut om insatser i syfte att förhindra, förebygga och uppdaga brott.

Arbetsbeskrivning

Underrättelsesektion 4 söker en ny gruppchef med ansvar för informatörsverksamheten i Skaraborg och Fyrbodal. Som gruppchef har du personal- och arbetsgivaransvar för kontrollanter och hanterare på båda orter. Du är direkt underställd sektionschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. 

Som Gruppchef med ansvar för informatörsverksamheten i Skaraborg och Fyrbodal

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillse att arbetet bedrivs enligt riktlinjer för informatörsverksamheten
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • ha förmåga att verka som kontrollant inom informatörsverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av underrättelseverksamhet och/eller utredningsarbete
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 •  förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till Underrättelseenheten

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, tf. sektionschef Håkan Pettersson. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Kajsa Hård.

Båda nås via polisens växel 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering vid Region Väst, Underrättelseenheten, Sektion 4
 • Tjänstgöringsort: Skövde eller Trollhättan
 • Arbetstid: Förtroendearbetstid tillämpas. Viss beredskapstjänstgöring ingår.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 8 juni 2020 via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A258.266/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att ta kontakt med berörd HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen