Gruppchef till utredningsverksamheten (IBN), LPO Ystad, Polisområde södra Skåne, Region syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

04 maj 2020

Ansök senast

25 maj 2020

Referensnummer

C38199/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten Region Syd har ca 4 500 anställda. Regionen består av 5 polisområden, 3 regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Södra Skåne har verksamhet från Simrishamn i öst till Lomma i väst. I Polisområdet finns 5 lokalpolisområden. Ystad, Trelleborg, Kävlinge, Lund och Eslöv.

Lokalpolisområde Ystad har för närvarande 2 utredningsgrupper och kommer nu att utökas med ännu en utredningsgrupp med inriktning mot Internationella Brottsnätverk (IBN). Arbetet mot IBN sker i samverkan med bl. a Gränspolissektionen.

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för denna grupp.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för utredningsgrupp 3 (IBN) innebär at du kommer vara med att starta upp och leda en ny grupp med 8 utredare och 2 godsspanare. Detta kräver att du brinner för utveckling och att du känner dig trygg i rollen som chef och ledare. Till gruppen kopplas även en FU-analytiker där underrättelseenheten har ett personal och arbetsmiljöansvar. I väntan på ett nybyggt polishus med ändamålsenliga lokaler kommer din arbetsplats att vara i nuvarande polishus i Ystad.

Som chef för utredningsgrupp 3 (IBN) vid LPO Ystad:

ska du

 •  inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag    utförs
 •  tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i LPO Ystads ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med aktörer utanför egen verksamhet.
 • förberedande fu-ledarutbildning
 • erfarenhet av att leda utredningsarbete i grupp


besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit


meriterande är

 • nationell förundersökningsledarutbildning
 • erfarenhet av ärendesamordningsuppdraget
 • erfarenhet av brottssamordningsuppdraget
 • erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedel
 • erfarenhet av arbete med Gränsöverskridande brottsutredningar och/eller internationell rättshjälp
 • erfarenhet av operativt beslutsfattande/deltagande alt. erfarenhet av ledning av utredningsoperationer/mer omfattande brottsutredningar eller liknande
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål
 • ingått i ledningsforum
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå.

Fullständig kravprofil här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Mats Cronhag, 0733-48 32 81.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Bettina Lindén, 0768-93 81 26

Fackliga företrädare

Saco-S Kjell Frisdahl 070-356 48 71
SEKO Polisen Monica Veberg 070 - 549 11 35
Polisförbundet samt ST nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställning som Polisinspektör alternativt handläggare med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Region syd, POSS, Lokalpolisområde Ystad, Utredningsgrupp 3
 • Arbetstid: Veckoplanering 40h/vecka

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 7 juni 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Har du skyddad identitet vänligen kontakta berörd HR-konsult.


Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen