Insatsledare till Regionala insatsstyrkan i Stockholm

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu engagerade och utvecklingsdrivna insatsledare till insatsstyrkan region Stockholm.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

18 maj 2020

Ansök senast

25 maj 2020

Referensnummer

A246.100/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Den regionala insatsstyrkans huvuduppdrag är att dygnet runt tillhandahålla ledning, förhandling och insatskapacitet för att kunna ingripa i särskilt farliga och komplicerade situationer. För att kunna utföra sitt uppdrag har RI specialiserade förmågor när det gäller utrustning och utbildning och kan utföra uppgifter som innebär högre risker och är psykiskt och fysiskt krävande.

Arbetsbeskrivning

Som insatsledare vid insatsstyrkan i region Stockholm utgör du en kvalificerad yttre ledningsfunktion för särskilt svåra och komplexa situationer. En grundläggande uppgift är att leda och verka genom andra chefer. I det ingår bl.a. mandat att genom uppdragsstyrning leda gruppchefer vid operativa insatser och att leda verksamhetsutvecklingsprocesser och därigenom säkerställa sektionens strategiska inriktning i dessa processer. Du ansvarar för:

 • Planering, ledning och genomförande på indirekt nivå av insatsstyrkans operativa verksamhet.
 • Att arbeta strategiskt i samverkan med polisiära och externa samverkanspartners med fortlöpande analyser av aktuella problembilder. Analyserna ska utgöra en grund för framtagande av årsarbetsplan, utbildningsplan samt direktiv till funktionsgrupper.
 • Att samverka med regionens operativa ledningsfunktioner såsom polischef i myndighetsberedskap, kommenderingschefer, vakthavande befäl, regionala och lokala insatsledare, spaningsledare, förundersökningsledare och övriga samverkanspartners.
 • Att företräda sektionen i stab- och fältstabsarbete vid särskild händelse eller då insatsledarfunktionen är påkallad.
 • Att hålla en uppdaterad lägesbild för sektionens operativa och vardagliga verksamhet, sektionens operativa ledningsutbildning samt att biträda med kompetens vid utbildning av befattningshavare utanför sektionen.

Du ska kunna verka både som gruppchef samt ställföreträdande sektionschef vid dennes frånvaro.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Polisexamen
 • Minst fem års erfarenhet som insatspolis
 • Minst ett års erfarenhet av arbetsledande befattning från insatsverksamhet ingående i det nationella insatskonceptet NIK på förstärkt regional eller nationell nivå.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • Utbildning inom operativ ledning
 • Ledarskapsutbildning på direkt eller indirekt nivå

Personliga egenskaper:

I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är lyhörd och skapar förutsättningar för dialog, delaktighet och välfungerande samarbeten. 

Genom analysförmåga och helhetssyn har du fallenhet för att skapa struktur i en komplex miljö, dra relevanta slutsatser samt omsätta dessa till verksamhetsnytta.

Då arbetet är uppdragsstyrt behöver du ha förmågan att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit, likväl som att ställa om och bli ledd. Du behöver även vara trygg i dig själv med mod att kunna ifrågasätta gamla normer och driva verksamhetsutvecklingen framåt.

Med ett coachande förhållningssätt leder du genom värderingar och mål med tillitsbaserad styrning, där medarbetarna ges stort utrymme och möjlighet att genom delegerat ansvar påverka verksamhetsutvecklingen. Du är tillgänglig för dina medarbetare, inte minst i svåra situationer. Som insatsledare är du autentisk i ditt ledarskap genom att leva som du lär.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Tester förekommer.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du besvarar följande frågor:

 1. Hur länge har du arbetat som insatspolis?
 2. På vilket sätt har du erfarenhet av arbetsledning inom insatsverksamhet?

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Marcus Marsten, tfn 010-56 354 71, marcus.marsten@polisen.se.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Mina Franklin, tfn 010-567 52 05, mina.franklin@polisen.se.

Fackliga företrädare

Fackliga kontaktpersoner:
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås genom polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning, kommissarie
Arbetsort: Stockholm, insatsstyrkans lokaler i Solna.
Arbetstid: Periodplanering
Tillträde: Enligt överenskommelse 1 september 2020.
Funktion: Insatsledare, Insatsstyrkan, OPE, Rgn Stockholm

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.stockholm@polisen.se senast den 25/5 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A246.100/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A246.100/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen