Kanslichef till Säkerhetsavdelningen

Organisation

Rikspolischefens kansli

Län

Stockholms län

Utlyst

11 maj 2020

Ansök senast

25 maj 2020

Referensnummer

A241.081/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten växer och på myndigheten bildas nu en helt ny säkerhetsavdelning i syfte att stärka arbetet med säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Säkerhetsverksamheten ska bedrivas systematiskt och strukturerat där säkerhetsfrågor får en mer tydlig plats i myndighetens övriga verksamhet. Utöver säkerhetsskydd kommer fokus ligga på att utveckla medarbetarskyddet och samarbetet med andra avdelningar kring t.ex. kontinuitets- och brandsäkerhetsfrågor.

Arbetsbeskrivning

Som kanslichef ansvarar du för säkerhetsavdelningens kansli där många av avdelningens administrativa processer hanteras. Det kan t.ex. vara verksamhetsplanering, budget, uppföljning, lokalfrågor, kompetens- och utbildningsfrågor mm. På kansliet finns även en funktion för skyddet för polismyndighetens ledning som hanterar skyddet för vissa nyckelbefattningar på myndigheten. Eftersom Säkerhetsavdelningen är nybildad behöver du känna dig trygg i att leda i en utvecklingsfas där verksamheten utvecklas och förändras.

Som kanslichef ingår du i Säkerhetsavdelningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till avdelningschefen, som också är Polismyndighetens säkerhetschef och säkerhetsskyddschef.

 

Som kanslichef på Säkerhetsavdelningen

ska du

 • tillsammans med övriga i ledningsgruppen ansvara för att avdelningens uppdrag genomförs samt driva avdelningens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för avdelningens resultat
 • ingå i avdelningens strategiska ledningsgrupp
 • leda vissa ledningsgrupper på avdelningen
 • leda personsäkerhetsverksamhet
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som kanslichef vid Säkerhetsavdelningen

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda verksamhetsplaneringsfrågor, budgetfrågor, kompetensutvecklingsfrågor och personalfrågor.
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • akademisk examen som Polismyndigheten finner relevant eller Polisexamen
 • chefs- och ledarskapsutbildning såsom UGL, högre chef i staten, Offentliga sektorns managementutbildning (OSMP) eller polisens indirekta eller strategiska ledarskap.
 • erfarenhet av att leda personsäkerhetsfrågor

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Kanslichef Säkerhetsavdelningen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara. 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, avdelningschef Ari Stenman, telefon 010 563 96 50.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Saco-S, Fredrik Berg, telefon 010 563 91 37
Polisförbundet, Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST, Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
SEKO Polisen, Karna Tillheden, telefon 010 56 16 627

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Säkerhetsavdelningen Stockholm

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 25 maj 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A241.081/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A241.081/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen