Polisen söker gruppchef på strategisk nivå till Nationella operativa avdelningens kansli – utveckling

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

18 maj 2020

Ansök senast

01 juni 2020

Referensnummer

117/20

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen ansvarar för att utveckla, styra och samordna Polismyndighetens nationella och internationella operativa arbete. På avdelningen finns totalt 15 enheter, däribland utredningsenheten, operativa enheten och underrättelseenheten. Avdelningen har över 1700 anställda och finns på ett flertal orter i hela landet.

Noa kansli ansvarar för att stärka och utveckla avdelningens förmåga till strategisk styrning och samordning, i syfte att underlätta för avdelningschefen och enheterna. Kansliet har helhetperspektivet över avdelningens samlade verksamhet och verkar för enhetlighet.

Kansliet leds av en kanslichef och består av fem grupper. En översyn av kansliet har nyligen genomförts i syfte att tydliggöra kansliets roll och vi söker nu gruppchefer till kansliet.

Som gruppchef får du vara med och utforma det reformerade kansliet på Noa från start. Du ingår i avdelningskansliets ledningsgrupp.

Arbetsbeskrivning

Kansligruppen utveckling ska bidra till att stärka styrningen och samordningen inom Noas strategiska utvecklingsverksamhet. Gruppen ansvarar bland annat för avdelningens processamordning, projektsamordning och omvärldsbevakning.

Som gruppchef utveckling

ska du

 • leda och samordna gruppen i det dagliga arbetet
 • ha personal- och arbetsmiljöansvar
 • samverka med övriga grupper, enheter och intressenter
 • utifrån långsiktiga mål skapa resultat
 • verka utifrån ett helhetsperspektiv för kansliet
 • bidra till att omsätta strategier till praktisk handling
 • stödja avdelningschefen och kärnverksamheten
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att enhetens uppdrag genomförs
 • i samverkan med kanslichefen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • ansvarig för gruppens resultat – tillsammans med gruppmedlemmarna når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina gruppmedlemmar att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

 • akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
 • minst två års dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet eller motsvarande, till exempel programledare eller projektledare
 • erfarenhet av utvecklingsarbete på strategisk nivå
 • erfarenhet av att arbeta mål- och resultatinriktat med goda resultat

bör du ha

 • erfarenhet av processtyrning och portföljstyrnin
 • ledningserfarenhet från en stor och komplex organisation
 • erfarenhet av att bygga team
 • erfarenhet av framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten.

 besitter du

 • förmåga att vara offensiv
 • analytisk och strategisk förmåga
 • god samarbetsförmåga samtidigt som du arbetar självständigt
 • förmåga att leda och utveckla verksamhet även utanför ditt ansvarsområde
 • ett nytänkande och flexibelt förhållningssätt
 • förmåga att kommunicera och god stilistisk förmåga
 • förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa underlag och bedöma vad som viktigt
 • förmåga att leverera i rätt tid och till rätt kvalitet utifrån uppsatta mål eller givna uppdrag
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Anna-Carin Gustafsson Åström, kanslichef Noa, 010-563 71 89 och HR-konsult Peter Eger 010-563 64 33

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10

Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92

Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-56 16 627

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering, Stockholm, Kungsholmen eller enligt överenskommelse 
 • Förtroendearbetstid

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 1 juni 2020 via e-post till jobb.noa@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. 117/20 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 117/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 33 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen