Nationell Processledare till Sektionen för Särskilda Insatser, Noa, Stockholm

Vi söker nu en processledare till brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, sektionen för särskilda insatser, Utredningsenheten vid Noa.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

15 maj 2020

Ansök senast

29 maj 2020

Referensnummer

109/20

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service.

Avdelningen har också särskilt ansvar för vissa unika funktioner inom polisen, till exempel finanspolisen, polisflyget, bombskyddet, nationellt it-brottscentrum, nationella telefonväxeln och utredning av kulturarvs- och krigsbrott. Här finns även ansvaret för det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Avdelningens ca 1 750 medarbetare verkar på ett flertal orter i hela landet. Vi är uppdelade på 15 enheter: en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en nationell kontaktenhet, ett kansli, ekobrottskansliet och sju utvecklingscentrum.

Utredningsenheten
Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet eller av att den är sällan förekommande. Utredningsenheten ansvarar också för brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten.

Sektionen för särskilda insatser
Sektionen för särskilda insatser ansvarar för brottsoffer-och personsäkerhetsverksamheten. Ansvaret omfattar att samordna, styra, utveckla och följa upp processen samt säkerställa enhetlighet. Vidare ansvarar och beslutar sektionen om och handlägger primärt ärenden som rör personsäkerhetsarbete samt är en nationell kontaktpunkt för utländska brottsbekämpande myndigheter som avses i 18 § förordningen (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m.

Arbetsbeskrivning

Som processledare på sektionen för särskilda insatser kommer du ha ett funktions- och processansvar för brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med verksamheten skapa en nationell enhetlighet genom att samordna, följa upp och utveckla processen. Du ska leda utvecklingen av processen och metodfrågor inom verksamhetsområdet på uppdrag av sektionschefen samt gruppchefen och tillsammans med de verksamhetsutvecklare som finns i gruppen. Du kommer även att samverka internt med andra processledare och specialister och externt med myndigheter och organisationer.

Som processledare skall du ha en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. I det ingår att förmedla en insikt om Polismyndighetens roll i rättsstaten. I uppdraget ingår även att i internationella sammanhang självständigt företräda svensk polis och NOA/sektionen för särskilda insatser.

Arbetet innebär att:

 • utveckla och driva brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten inom ramen för det processansvar som vilar på NOA/sektionen för särskilda insatser.
 • verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete samt implementera arbetssätt och metoder tillsammans med verksamhetsutvecklarna och medarbetarna i gruppen.
 • ha stor förståelse och kännedom om Polismyndighetens processarbete och ställa tydliga krav på goda verksamhetsresultat utifrån fastställda målsättningar.
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • inhämta underlag för processen inom såväl den egna organisationen som i samarbete med andra.
 • ingå i processledarforum samt andra liknande arbetsgrupper.

 • Arbetet innebär både inrikes- och utrikesresor, ibland med kort varsel.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som uppfyller nedan krav:

 • Polisexamen eller akademisk examen i t ex kriminologi, juridik, psykologi, sociologi, beteendevetenskap, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant
 • har erfarenhet som processledare, projektledare eller motsvarande
 • har erfarenhet av arbete på strategisk nivå
 • har erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • har förmåga att uttrycka dig väl, både genom tal och skrift på både svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:

 • har kännedom om brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten
 • har goda kunskaper om polisens och andra myndigheters verksamheter


Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på ett stort eget ansvarstagande, personlig integritet och ett högt säkerhetstänkande. Du är driven, kommunikativ, har en god samarbetsförmåga samt kan även arbeta självständigt. Vidare förväntas att du har förmåga till helhetsperspektiv och har en analytisk skicklighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Hanna-Sofia Åkerman, tfn 0708-951306.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:  Susanne Franzén, tfn 0730-963795.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, Saco, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92
Karna Tillheden, SEKO, tfn 010-561 66 27

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Processledare

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 29 maj 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. 109/20 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr. 109/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen