Regionala chefer till nya Säkerhetsavdelningen

Vill du vara med och utveckla det strategiska och operativa säkerhetsarbetet inom Polismyndigheten? Polisen bygger en ny Säkerhetsavdelning och söker därför åtta säkerhetschefer till regioner och nationella avdelningar.

Organisation

Rikspolischefens kansli

Län

Skåne län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Uppsala län

Utlyst

22 maj 2020

Ansök senast

08 juni 2020

Referensnummer

Se under Övrig information i annonsen

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten växer och på myndigheten bildas nu en helt ny säkerhetsavdelning i syfte att stärka arbetet med säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Säkerhetsverksamheten ska bedrivas systematiskt och strukturerat där säkerhetsfrågor får en mer tydlig plats i myndighetens övriga verksamhet. Utöver säkerhetsskydd kommer fokus ligga på att utveckla medarbetarskyddet och samarbetet med andra avdelningar kring t.ex. kontinuitets- och brandsäkerhetsfrågor.

Den regionala säkerhetschefen kommer att ansvara för säkerhetsskyddet och verksamhetsskyddet för polisregionen eller för nationella avdelningar. Vidare kommer säkerhetschefen att ansvara för det operativa säkerhetsarbetet i sin respektive region. Det innebär ett ansvar för samtliga medarbetare och lokaler inom regionen. Vidare är du i egenskap av regional säkerhetschef ett stöd till regionledningen och samtliga chefer i regionen. Eftersom Säkerhetsavdelningen är nybildad behöver du känna dig trygg i att leda i en uppbyggnadsfas där verksamheten kontinuerligt utvecklas och förändras.

Som regional säkerhetschef ingår du i Säkerhetsavdelningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till avdelningschefen, som också är Polismyndighetens säkerhetschef och säkerhetsskyddschef.

Arbetsbeskrivning

Som regional säkerhetschef
ska du

 • tillsammans med övriga i ledningsgruppen ansvara för att enhetens uppdrag genomförs samt driva enhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för avdelningens resultat
 • ingå i avdelningens strategiska ledningsgrupp
 • leda vissa ledningsgrupper på avdelningen
 • leda personsäkerhetsverksamhet
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som regional säkerhetschef
har du

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer  
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp
 • erfarenhet av att leda säkerhets- och säkerhetsskyddsverksamhet
 • akademisk examen som Polismyndigheten finner relevant eller Polisexamen
 • chefs- och ledarskapsutbildning såsom UGL, högre chef i staten, Offentliga sektorns managementutbildning (OSMP) eller polisens indirekta eller strategiska ledarskap
 • erfarenhet av brottsbekämpande verksamhet (meriterande)
 • utbildning i säkerhet eller säkerhetsskydd såsom Försvarshögskolans säkerhetsskyddschefsutbildning, Stöldskyddsföreningens eller Företagsuniversitetets säkerhetschefsutbildning eller någon/några av Försvarsmaktens säkerhetstjänstutbildningar. Alternativt diplomeringar eller certifieringar inom säkerhetsområdet såsom CPP, CSIP, CISM, SSF 1071 eller liknande (meriterande)

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

För fullständig kravprofil Regional Säkerhetschef, se här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara. 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Ari Stenman,
tel 010-563 96 50.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsulter,
Lena Köhlin, tel 010-565 40 24
Ingrid Hammer Larses tel 073-026 37 32
Gunnar Stenvall tel 010-564 37 53
Iwona Appelqvist tel 073-056 49 67

Fackliga företrädare

Saco-S, Fredrik Bergh, telefon 010-563 91 37
Polisförbundet, Sofia Ask, telefon 010-563 87 10
Fackförbundet ST, Johan Gertz, telefon 010-567 70 92
SEKO Polisen, Karna Tillheden, telefon 010-56 16 627

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Säkerhetsavdelningen vid respektive regions/avdelnings huvudort (se nedan)

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 8 juni 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr, för den region/nationell avdelning som du söker, inom i mailets ärendemening.

OBSERVERA - Om du är intresserad av att söka fler än en av tjänsterna, ber vi dig skicka separata ansökningar märkta med respektive tjänsts referensnummer.

Säkerhetschef Region Stockholm A255.995/2020
Säkerhetschef Region Väst (Göteborg) A256.000/2020
Säkerhetschef Region Mitt (Uppsala) A256.005/2020
Säkerhetschef Region Bergslagen (Örebro) A256.009/2020
Säkerhetschef Region Nord (Umeå) A256.015/2020
Säkerhetschef Region Syd (Malmö) A256.020/2020
Säkerhetschef Region Öst (Linköping) A256.025/2020
Säkerhetschef Nationella avdelningar (Stockholm) A256.031/2020

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med respektive ref nr via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen