Gruppchef till analysgruppen, sektionen för Underrättelsesamordning på Noa

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

19 mars 2020

Ansök senast

31 mars 2020

Referensnummer

34/20

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningens (Noa) uppgift är bland annat att bekämpa allvarlig och organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Förutom ett nationellt ansvar för den operativa verksamheten ansvarar Noa även för att riktlinjer och rutiner författas och utvecklas. Noa har även processansvar för polisens kärnprocesser som har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt. Avdelningen består av en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli, ekobrottskansliet samt sju utvecklingscentrum.

Underrättelseenhetens huvudsakliga uppdrag är att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser till den underrättelseledda polisverksamheten, såväl nationellt som internationellt. Enhetens verksamhet har både en strategisk och en operativ inriktning.

Arbetsbeskrivning

Chef för den strategiska analysgruppen, vid sektionen för Underrättelsesamordning, är tillika nationell analyschef och har till uppdrag att leda, organisera, planera och utveckla analysverksamheten vid enheten. Detta uppdrag påverkar hela nationens polisiära analysverksamhet inom underrättelse. Funktionen är ansvarig för produktion, leverans av de inom Underrättelseprocessen fastställda produkterna, verksamhetsresultat, medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Det är en naturlig del att representera verksamheten och myndigheten internt liksom externt och kommunicera våra resultat.

Grundläggande verksamhet vid enheten är strategisk analys, hot- och riskbedömningar, inhämtning avseende omvärldsbevakning samt analys av detta material. Du rapporterar produktionens fortgående till överordnad sektionschef och kvalitetssäkrar tillsammans med denne inför leverans. Du ska tillse att presentation av leverans sker på ett professionellt sätt. Därtill behöver du kunna prioritera mellan de strategiska leveranserna och, de relativt frekvent förekommande, mycket skyndsamma förfrågningar som tilldelas enheten och kräver sakkunskap.

Beredning pågår i dagsläget vid sektionsledningen vilket kan komma att revidera gruppens specialistbemanning, uppdrag samt årsplanerade leveranser.

Du ingår i ledningsforum för sektionen.

Som gruppchef för analysgruppen ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Som gruppchef för analysgruppen är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för analysgruppen har du

 • akademisk examen inom relevant område för myndigheten t ex samhällsvetenskap, juridik eller kriminologi.
 • minst två års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under de senaste fem åren
 • erfarenhet av verksamhetsutveckling och strategiskt arbete
 • erfarenhet av kvalificerat analys- och/eller utredningsarbete

Som gruppchef för analysgruppen besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • god förmåga att skapa förutsättningar för samarbete mellan olika nivåer inom och utom underrättelseverksamheten såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta innebär att du behärskar engelska.
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att strukturera information och skapa överblick 

Det är även meriterande om du har

 • kunskap om relevanta områden för myndighetens verksamhet
 • erfarenhet av arbete i myndighet
 • erfarenhet av att kommunicera externt

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Peter Berggren, tfn 010-563 91 94

Undrar du något om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR-konsult:
Agnet Hårte Jacobsson, tfn 072-454 43 64

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37,
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10,
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92; 
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-561 66 27.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Chef grupp, nationella operativa avdelningen, underrättelseenheten, sektionen för underrättelsesamordning, analysgruppen

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 31 mars 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr.34/20 i mailets ärendemening.

Observera: Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 34/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen


Varmt välkommen med din ansökan!
 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen