Gruppchef till nationellt it-brottscentrum, internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, Isöb, på Nationella operativa avdelningen

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

18 mars 2020

Ansök senast

01 april 2020

Referensnummer

78/20

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen, Noa, har ca 1 700 anställda och består av sju enheter samt ett kansli. Nationella operativa avdelningen är Sveriges kontaktpunkt för internationella brottsbekämpande organisationer som t.ex. Europol, Interpol och EU:s gränskontrollbyrå Frontex

Utredningsenheten består av sex sektioner. Vid Noas utredningsenhet finns sektionen nationellt it-brottscentrum (Swedish Cybercrime Center – SC3) som idag består av ca 100 medarbetare. Sektionen har mer än dubblerats i storlek de senaste tre åren och inryms nu i helt nya lokaler i kvarteret Kronoberg, på Kungsholmen i Stockholm. Det är en modern arbetsplats som erbjuder ett stort utbud av arbetsuppgifter och flexibilitet.

Nationellt it-brottscentrum utgör polisens expertfunktion för utredning av komplexa cyberbrott, internetrelaterade sexualbrott mot barn och andra brott där internet är en bärande del. Sektionen biträder även den brottsbekämpande verksamheten med insamling och hantering av digital bevisning och digitala spår. Brottsligheten är under ständig förändring vilket ställer höga krav på våra medarbetare.

Gruppen internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, Isöb, arbetar både operativt med egna utredningar och biträder polisregionerna med olika former av stöd. En viktig uppgift för gruppen är att identifiera brottsoffer och förövare. Metodutveckling och nationell- och internationell samverkan är också en viktig del av gruppens uppgifter.  

Nationellt it-brottscentrum samarbetar även nära med andra brottsbekämpande myndigheter. Du kommer att ges stora möjligheter till kompetensutveckling genom formell utbildning men även deltagande i nationella och internationella konferenser samt expertgrupper.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef på nationellt it-brottscentrum ansvarar du för att leda och utveckla den aktuella verksamheten genom tydlig dialog och kommunikation med dina medarbetare och andra aktuella parter. Du har verksamhets- och personalansvar vilket innebär att du har ansvar för arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor enligt delegation. Du deltar i sektionens ledningsmöten och ingår i sektionens ledningsgrupp och är representant för arbetsgivaren.

Som gruppchef på nationellt it-brottscentrum ska du:

 • leda och utveckla arbetet i gruppen Isöb
 • ansvara för att gruppens arbete
 • leda metodutvecklingsarbete
 • utbilda och föreläsa inom aktuellt område
 • utveckla samarbetet med nationella och internationella samarbetspartners
 • fördela, följa upp och utvärdera arbetsuppgifter
 • medverka i ledning och styrning av nationellt it-brottscentrums verksamhet

Som gruppchef på nationellt it-brottscentrum är du:

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef på nationellt it-brottscentrum har du:

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant utbildning/examen
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
 • körkort lägst behörighet B

Som gruppchef på it-brottscentrum bör du:

 • ha insikt i ämnesområdets speciella juridiska förhållanden
 • ha erfarenhet av polisens verksamhet och internationellt polissamarbete
 • genomfört eller genomför, polisens ledarskapsutbildning ”det direkta ledarskapet” eller motsvarande utbildning
 • ha erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete

Som gruppchef på nationellt it-brottscentrum besitter du:

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av:
Patrick Cordner, sektionschef tfn 010-56 416 49.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av:
Agneta Hårte Jacobsson, HR-konsult tfn 010-56 348 75.

Fackliga företrädare

SACO-S: Fredrik Bergh, tfn 010-56 391 37
Polisförbundet: Sofia Ask, tfn 010-56 387 10
ST: Johan Gertz, tfn 010-56 770 92
SEKO: Karna Tillheden, tfn 010-56 166 27

Övrig information

Anställningen

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Arbetstid: Veckoplanerad
 • Placering: Kungsholmen i Stockholm
 • I uppdraget ingår resor såväl inrikes som utrikes, ibland med kort varsel.

Vi erbjuder en arbetsplats med många intressanta arbetsuppgifter och yrkesgrupper. Du får möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara. Våra anställda har tillgång till ett friskvårdsutbud med goda träningsmöjligheter.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg). Vi tar endast emot bifogade bilagor i format .doc och .pdf. Skicka din ansökan via e-post till: jobb.noa@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref.nr 78/20 i mailets ärendemening.

Sista ansökningsdag: 2020-04-01.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. 

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se


Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen