Chef till Beslagsgruppen, Utredningssektionen, PO Blekinge NÖ Skåne

Utredningssektionen, Polisområde Blekinge NÖ Skåne söker chef till Beslagsgruppen i Kristianstad.

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

19 mars 2020

Ansök senast

02 april 2020

Referensnummer

C36600/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Blekinge Nordöstra Skåne sträcker sig från Hässleholm i väst till Karlskrona i öst. Det består av tio kommuner fördelat på de fyra lokalpolisområdena Hässleholm, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Befolkningen i området är cirka 336 000.

Utredningssektionen består av 5 utredningsgrupper samt en grupp för verksamhetsstöd, 1 grova brott och 1 BINR i Kristianstad, samt 1 kombinationsgrupp på respektive ort i Hässleholm, Karlshamn och Karlskrona. I kombinationsgrupperna utreds ärenden som gäller både grova brott och brott i nära relation. Inom utredningssektionen finns även spaningsgrupper och en beslagsgrupp. På utredningssektionen hanteras de brott som enligt brottskatalogen ska hanteras på polisområdesnivå såsom brott i nära relation mot såväl vuxen som barn, sexualbrott och grova våldsbrott.

Vi söker nu dig som vill leda beslagsgruppen i polisområde Blekinge nordöstra Skåne. Som chef för beslagsgruppen kommer du att arbetsleda personalen i beslagsgruppen. I gruppen ingår även planerare. Huvuduppdraget är att omhänderta beslagtaget gods, hålla ordning på godset och administration av detsamma, verkställa beslut från domstolen eller förundersökningsledarna samt fatta beslut om försäljning och förstörande av gods samt utskrifter av förhör. Verksamheten är en del av Utredningssektionen och arbetar i nära sammarbete med utredningsgrupper, både på polisområdesnivå och på lokalpolisområdesnivå.

Arbetsbeskrivning

Som chef för beslagsgruppen

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i sektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du
- minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- polisexamen eller för funktionen relevant examen/utbildning
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av flöde i utredning och beslagshantering
- genomgått förundersökningsledarutbildning.

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Fullständig kravprofil: Gruppchef till Beslagsgruppen.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Åsa Nilsson, 010-5615798,   0768695170, asa-p.nilsson@polisen.se.

För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anne-Lie Holgersson, 010-56 201 27, annelie.holgersson@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Per Elmberg, 010-5620343, ST Blekinge nordöstra Skåne, Miguel Jarl, tel. 010-5617179, st.blekinge-nordostra-skane@polisen.se, SACO-S region Syd, Kjell Frisdal, 070-356 48 71, saco-s.regionsyd@polisen.se, Seko Polisen, Ehrenfried Jäschke, 010 – 56 22 110, ehrenfried.jaschke@polisen.se.

Övrig information

Anställning
• Tillsvidareanställning som polisinspektör/handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning,
• Placering vid Beslagsgrupp 1, Kristianstad.
• Arbetstidsförläggning: Flextid 5:1.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 2 april 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet kontakta ansvarig HR-konsult Anne-Lie Holgersson, annelie.holgersson@polisen.se, 010-56 201 27.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen