Chef till gruppen Stöd/Service 1, Lokalpolisområde Ljungby

Polisområde Kalmar Kronoberg söker chef till gruppen Stöd/Service 1, Lokalpolisområde Ljungby.

Organisation

Polisregion Syd

Län

Kronobergs län

Utlyst

25 mars 2020

Ansök senast

10 april 2020

Referensnummer

C36635/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Kalmar Kronoberg består geografiskt av hela Kalmar och Kronobergs län. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden, Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby.

Lokalpolisområde Ljungby består av de tre kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult med Ljungby som huvudort. Lokalpolisområdet är ett av region Syds största sett till ytan. I lokalpolisområde Ljungby finns tre BF/IGV-grupper, stöd/service-grupp och utredningsgrupp. Stöd/servicegruppen har personal placerade i Ljungby och Älmhult.

Nu söker vi dig som vill leda gruppen Stöd/Service i Ljungby, som består av ca 15 medarbetare. Verksamheten är indelad i huvudsak i receptionsverksamhet, inköp, personaladministration och fordonsservice. Gruppen handlägger prio 5- ärenden. Det ingår i gruppchefens arbete att hjälpa till med dessa ärenden, som ofta handlar om att biträda Länsstyrelsen vid djurärenden och kommunerna med handräckning av personer. I funktionen ingår även svaromål som lokalpolisområdeschef. Du har verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för gruppen.

Arbetsbeskrivning

Som chef för gruppen Stöd/Service

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i sektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du
- minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- polisexamen
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Fullständig kravprofil gruppchef Stöd/Service 1, LPO Ljungby.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Anders Karlsson, anders.karlsson@polisen.se, 010-5622115

För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anne-Lie Holgersson, 010-56 201 27, annelie.holgersson@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet Kalmar-Kronoberg, Annelie Larsson, 010-56 22132, polisforbundet.kalmar-kronoberg@polisen.se, ST Kalmar-Kronoberg, Angelica Hultgren,010-56 22 293, st.region-syd@polisen, SACO-S region Syd, Kjell Frisdahl, 070-356 48 71, saco-s.regionsyd@polisen.se, Seko Polisen, Ehrenfried Jäschke, 010 – 56 22 110, ehrenfried.jaschke@polisen.se.

Övrig information

Anställning
• Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning,
• Placering vid Stöd/Service 1, LPO Ljungby, Polisområde Kalmar Kronoberg
• Arbetstidsförläggning: Flextid 5:1.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 10 april 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet kontakta ansvarig HR-konsult Anne-Lie Holgersson, annelie.holgersson@polisen.se, 010-56 201 27.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen