Chefer till lönegrupp vid HR-avdelningen, HR-direkt PAC, Linköping

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

HR-avdelningen

Län

Östergötlands län

Utlyst

25 mars 2020

Ansök senast

16 april 2020

Referensnummer

A152.873/2020

Arbetsplatsbeskrivning

HR-direkt är en enhet inom Polismyndighetens gemensamma HR. Enheten är tillgängligt för såväl chefer som medarbetare och arbetar operativt inom samtliga HR-områden samt med professionellt stöd i myndighetsgemensamma frågor inom HR-området.

PAC är en sektion inom HR-direkt som ansvarar för hela polisens löne- och pensionsadministration. Sektionen är placerad i Linköping.

Vi söker nu en chef till en av tre lönegrupper där du tillsammans med övriga chefer och medarbetare ska realisera sektionens uppdrag och utveckla verksamheten.

Sektionen består av fem grupper. Förutom de tre löneproduktionsgrupperna även en lönesupport och en specialistgrupp bestående av lönespecialister, systemadministratörer och pensionshandläggare.

De tre lönegrupperna arbetar processinriktat och gruppcheferna har ett mycket tätt samarbete för att säkerställa en ensad och kvalitetssäkrad löneprocess för hela Polismyndigheten. 

På Polismyndigheten pågår ett byte av HR/Lönesystem vilket innebär spännande utmaningar för hela myndigheten och inte minst för lönesektionen PAC. Som chef kommer du och dina medarbetare att bli involverad i projektet och delaktiga i att arbeta fram ett nytt anpassat arbetssätt inför systembytet som ska ske i april 2021.

Arbetsbeskrivning

Som chef för en lönegrupp vid HR-direkt PAC:

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

- ingå i PAC:s ledningsgrupp

- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för en lönegrupp vid HR-direkt PAC:

har du

- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

- för funktionen relevant utbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt

- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till PAC

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Eva Dolk, 010-563 66 55.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Emma Färlin, emma.farlin@polisen.se

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh/SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask/Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz/Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden/SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

 

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

– Placering vid: HR-direkt, PAC i Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 16e april 2020 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr: A152.873/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr: A152.873/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen