Gruppchef till BF/IGV 13 ordningsgruppen vid LPO Malmö Norr i Polisområde Malmö

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

25 mars 2020

Ansök senast

09 april 2020

Referensnummer

C36754/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Malmö består av ett områdeskansli, Utredningsjourssektion, Utredningssektion, sektion för brott i nära relation samt lokalpolisområdena Malmö Norr och Malmö Söder.

Lokalpolisområde Malmö Norr har ca 300 anställda. Lokalpolisområdet består av sammanlagt 25 grupper inom BF/IGV, utredning och stöd/service. Verksamheten utgår från fyra olika stationer. Lokalpolisområdets gränser följer stadsdelsområde Innerstaden och Norr med ca 149 000 invånare.

Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef inom den brottsförebyggande verksamheten i lokalpolisområde Malmö Norr, grupp 13- Ordningsgruppen.

Arbetsbeskrivning

Ordningsgruppen är en av fem BF-grupper på Lokalpolisområde Malmö Norr.

Ordningsgruppen, tillsammans med övriga BF-grupper, ansvarar för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i lokalpolisområdet men arbetar även med ingripandeverksamheten vid behov. Grupperna arbetar brett med både händelsestyrd och planlagd verksamhet för att möta den lokala problembilden.

Områdesgrupperna har som sitt uppdrag att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån lokalt framtagen lägesbild. Arbetet ska bedrivas uthålligt och med kontinuitet. Målsättningen är att områdespoliserna i områdesgrupperna ska vara kända i lokalsamhället, ha goda kunskaper om sitt område arbeta trygghetsskapande och arbeta för att öka förtroendet för polisen.

Arbetet innebär dels att samverka med externa aktörer, dels att utföra polisiärt operativa insatser mot de konstaterade problemen i lägesbilden.

Vi söker dig som är intresserad av både dialogbaserat och problemorienterat polisarbete, är nytänkande, engagerad, kreativ och har ett intresse för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. I ditt arbete är det självklart att du arbetar för mångfald och likabehandling inom alla områden.

Som gruppchef för BF/IGV-grupp på Lokalpolisområde Malmö Norr ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en god arbetsmiljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • gemensamt med de andra gruppcheferna för yttre tjänst ta ansvar för och utföra ledningsstöd till chefen för lokalpolisområdet genom administrativt uppdrag
 • vid behov svara som chef för lokalpolisområdet

Som gruppchef är du

 • verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du

 • minst 6 månaders aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande inom Polismyndigheten
 • Polisexamen
 • aktuell erfarenhet av polisarbete i yttre tjänst
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • B-körkort för manuellt växlad personbil

Vi förväntar oss att du har

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan har

 • Förundersökningsledarutbildning
 • Det direkta ledarskapet

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, personlig lämplighet och bedömd fallenhet för uppdraget samt ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Maria Nordin, tfn: 0733-75 14 60.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Martin Brorsson på tfn: 0725-02 39 35.

Fackliga företrädare

SACO, Kjell Frisdal, 010-56 141 67

Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35

Polisförbundet och ST nås via polisens växel på tfn: 11414

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering i Malmö vid Lokalpolisområde Norr

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 9 april 2019.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Martin Brorsson på tfn:0725-02 39 35.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen