Gruppchef till brott i nära relation-vuxna, polisområde Stockholm Syd, Region Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

13 mars 2020

Ansök senast

06 april 2020

Referensnummer

C36409/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden, City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefenPolisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde. Området är uppdelat i olika sektioner för BIN, Grova brott/spaning, Operativt stöd, samt Jourverksamhet. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare. Området spänner från storstad till mindre kommuner med småstadskaraktär, från landsbygd och skärgård till publika arenor och knutpunkter för alla trafikslag. I polisområdet finns avancerade nätverk etablerade och vissa områden är hårt brottsbelastade samt socialt utsatta, medan andra är mindre belastade.

Arbetsbeskrivning

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i sektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
- arbeta med aktiv förundersökningsledning
- skola in nya medarbetare till att fungera självständigt

Kvalifikationer

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential


har du
- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- Polisexamen eller annan för funktionen lämplig examen/utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner relevant för befattningen
- minst ett års erfarenhet av utredningsarbete
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten


besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig ditSe hela kravprofilen


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Michael Johansson, Sektionschef 0733-772974

Leo Hoffman Stf sektionschef 076-7700890

Eva Holmen, HR-konsult 072-221 95 83

Fackliga företrädare

SACO- S, Polisförbundet, ST, SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering: Västberga


Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 6 april 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen