Gruppchef till regionledningscentralen i region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

24 mars 2020

Ansök senast

08 april 2020

Referensnummer

A159.656/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Regionala operativa enheten i region Syd består av regionala ledningscentralen, polisens kontaktcenter, operativa sektionen, sektionen för insatsstyrkan, trafikgruppen och gränspolissektionen. Verksamheten är övervägande placerad på Toftanäs i Malmö men finns även representerad på andra orter i regionen. 

Regionledningscentralen (RLC) ansvarar för att leda den operativa ingripandeverksamheten i regionen.  Arbetsplatsen består av operatörer, befäl och gruppchefer som tjänstgör dygnet runt. Här bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Vid RLC leds och planeras också större händelser i regionen utifrån en regional operativ lägesbild. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del i sektionens uppdrag. RLC Syd bedriver ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att bli en attraktiv arbetsplats, stärka den operativa förmågan i polisområden och ge bättre service till medborgarna.

Vi söker nu gruppchef till en ny grupp som ska bildas vid regionledningscentralen. Gruppens uppdrag kommer vara att hantera ett icke-akut samtalsflöde; att besvara inkommande icke brådskande/akuta samtal till regionledningscentralen och att upprätta de händelserapporter som hör till dessa - allt under ledning av polisbefäl. Gruppen kommer även att ha administrativa arbetsuppgifter såsom ljudfilsuttag, avlasta vakthavande befäl, m.m.

Gruppen kommer bestå av RLC-administratörer där antalet är planerat att ökas efterhand upp till ca 12 medarbetare.  Eftersom verksamheten befinner sig i ett uppbyggnadsskede ser vi en god möjlighet att tillsammans med medarbetarna påverka utvecklingen och utformningen av gruppen. Gruppen kommer i sin helhet vara placerad på Toftanäs i Malmö.

Arbetsbeskrivning

Som chef för RLC reception grupp 20, region Syd

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ingå i ledningsgruppen för RLC Syd
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du
- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- för funktionen relevant examen/utbildning
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Fullständig kravprofil: gruppchef till RLC reception grupp 20 vid region

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chefer Nicklas Karlsson, 070-618 29 03 och Elisabeth Nilsson, 070-367 66 84. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Caroline Ek, 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Saco-S Kjell Frisdahl, 070-356 48 71; ST inom Polisen Jörgen Mårtensson, tfn 010-561 61 18; Seko Polisen Monica Veberg, tfn 070-549 11 35 och för Polisförbundet Sofie Berg, tfn 070-287 89 99.

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning som handläggare eller polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
– Arbetsort: Malmö
– Arbetstid: Periodplanerad
– Tillträde: Enligt överenskommelse
– Placering som gruppchef vid region Syd, regionledningscentralen, RLC reception grupp 20.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 8 april 2020 via e-post till jobb.syd@polisen.se. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A159.656/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, kontakta HR-konsult Caroline Ek, tfn 070-286 58 77.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen