Gruppchef till Utredningsgrupp vid Utredningsenheten, Aktionssektionen, placering Region Bergslagen

Polisregion Bergslagen har ca 1800 anställda. Regionen består av tre polisområden; Örebro, Värmland och Dalarna samt regionala enheter och ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Örebro län

Utlyst

13 mars 2020

Ansök senast

01 april 2020

Referensnummer

A136.460/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Den regionala utredningsenheten i Bergslagen består av utredningssektionen, forensiska sektionen, It-brottcentrum och aktionssektionen.

Sektionen för aktionsgruppsverksamhet ingår i den nationella, myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet och lyder operativt under operativa rådet. Vid sektionen bedrivs utrednings- och spaningsverksamhet. De flesta av sektionens utredningar har nationell och/eller internationell anknytning och i många utredningar samarbetar vi med Europol. Detta innebär att det kan förekomma resor, både inom och utom landet, och ibland med kort varsel. Den myndighetsgemensamma särskilda satsningen ska gemensamt med övriga myndigheter inom satsningen bekämpa den organiserade brottsligheten genom lagföring, brottsförebyggande åtgärder, administrativa åtgärder och brottsåtervinning. Fokus för satsningen är bekämpning av allvarlig, samhällshotande organiserad brottslighet och organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden. Arbetet ska präglads av effektivitet och uthållighet i syfte att långsiktigt uppnå ett mer rättssäkert och tryggare samhälle.

Arbetsbeskrivning

 • Gruppchefen leder gruppen och deltar i gruppens dagliga arbete samt ansvarar för att deras respektive uppdrag utförs medarbetardrivet och i en sund arbetsmiljö.
 • Gruppchefen ingår i Sektionens ledningsgrupp.
 • Gruppchefen ansvarar för spaningsledning och samverkan i pågående ärenden.
 • Gruppchefen är fu-ledare i vissa ärenden och har även ansvar för kontakten med åklagare.

Coachande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap är något som genomsyrar verksamheten.

Som gruppchef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är och så en del av Aktionssektionens ledningsgrupp. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Som gruppchef på aktionssektionen vi aktionsgruppsverksamheten i Bergslagen

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Kvalifikationer

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential


har du

 • minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen krävs polisexamen
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • goda kunskaper i engelska
 • förundersökningsledarkompetens

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektivförmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Katja Nyström, 070 - 300 13 46, information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Joanna Lindgren, 010 - 567 52 81.

Fackliga företrädare

Kjell Frisdal, SACO - 070 - 356 48 71
ST, SEKO och Polisförbundet nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Arbetsort: Örebro
Arbetstid: Veckoplanering, 40/vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Gruppchef till Utredningsgrupp vid Utredningsenheten, Aktionssektionen

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 1 april 2020 via e-post till jobb.bergslagen@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A136.460/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A136.460/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Till toppen