Gruppchef till utredningsverksamheten, LPO Västra Skaraborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

20 mars 2020

Ansök senast

12 april 2020

Referensnummer

C36656/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Nu söker Polisområde Skaraborg en chef som på direkt nivå ska leda utredningsverksamheten vid en av LPO västra Skaraborgs utredningsgrupper med placering i Lidköping.
Har du ett starkt intresse för människor och relationer och förmåga att få andra att växa och utvecklas? Drivs du dessutom av vilja och starkt engagemang att hitta möjligheter till samverkan och bidra till utveckling och förbättring av verksamheten?

PO Skaraborg
Polisområde Skaraborg omfattar 15 kommuner och är organiserat i två lokalpolisområden: Östra Skaraborg och Västra Skaraborg. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli.

Verksamheten vid lokalpolisområdena leds av en lokalpolisområdeschef som inom sitt geografiska område svarar för utredning i enlighet med den nationella brottskatalogen, ingripande- och områdespolisverksamhet, receptionsverksamhet, godshantering, brottssamordning samt extern samverkan och medborgarlöften.

LPO Västra Skaraborg
Lokalpolisområdet innefattar kommunerna Lidköping, Skara, Vara, Grästorp och Götene och har totalt ca 100.000 invånare. Huvudort i lokalpolisområdet är Lidköping och här arbetar drygt 130 medarbetare. Utredningsverksamheten består av fyra grupper och till utredningsgrupp 3 söker vi nu en gruppchef.

Arbetsbeskrivning

Du ansvarar för att leda gruppen i det dagliga arbetet, dels i rollen som förundersökningsledare dels som arbetsledare, och har utöver det personal- och arbetsmiljöansvar. Gruppen består av ett 10-tal medarbetare som tillsammans, under din ledning, ansvarar för de utredningar av mängdbrott som begås inom lokalpolisområdet. Utöver det så stödjer gruppen vid behov hela utredningsprocessen i polisområdet, vilket kan innebära utredningar av exempelvis grova brott och brott i nära relation.

För att lyckas med uppdraget är det av stor vikt att du har ett genuint intresse för ledarskap såväl som att du har förmåga att entusiasmera och ta tillvara på dina medarbetares engagemang i det dagliga arbetet. Utöver det har du god förmåga att administrera, strukturera och prioritera arbetet.

Som gruppchef till Utredningsverksamheten
ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • ansvara för och bidra till en miljö som stimulerar samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • tillsammans med dina kollegor och medarbetare leda verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i den lokala ledningsgruppen under ledning av lokalpolisområdeschefen
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • samverka med externa parter, exempelvis åklagarmyndigheten, socialtjänsten, skolor etc
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef till Utredningsverksamheten
har du

 • minst ett års aktuell erfarenhet av arbetsledande funktion eller motsvarande
 • polisexamen eller annan för befattningen relevant eftergymnasial utbildning
 • erfarenhet av att arbeta med brottsutredningar
 • erfarenhet av förundersökningsledning
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med andra samhällsaktörer utanför Polismyndigheten (merit)
 • ingått i ledningsforum (merit)

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Johan Rexhag, telefon 072-219 8538. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult AnnaKarin Jungerfelt, telefon 0738-01 33 25.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Samtliga nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör/handläggare med förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas om du inte redan är anställd inom Polismyndigheten. 
 • Placering vid lokalpolisområde Västra Skaraborg, PO Skaraborg, Region Väst
 • Arbetstid dagtid. Flextid tillämpas.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 12 april 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen