Jurister till Polismyndighetens rättsavdelning med inriktning mot gränspolissektionen

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

26 mars 2020

Ansök senast

10 april 2020

Referensnummer

A163.425/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten för rättslig styrning och stöd samordnar den rättsliga styrningen och stödet i hela Polismyndigheten. Det innefattar exempelvis arbete med myndighetens styrdokument, såsom t.ex. arbets- och delegationsordning, handläggningsordningar, föreskrifter och riktlinjer och andra interna styrdokument. Vidare företräder enheten Polismyndigheten vid processer i domstol, hanterar skadeståndsärenden, samråder och har kontakt med tillsynsmyndigheter, ansvarar för yttranden till Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och andra tillsynsmyndigheter samt besvarar remisser från bl.a. Regeringskansliet. Myndighetens dataskyddsombud är placerade vid enheten. Slutligen ger enheten rättsligt stöd till Nationella operativa avdelningen, övriga avdelningar, samt myndighetens ledning- vilket bl.a. innefattar att granska underlag och förslag till beslut som ska fattas av rikspolischefen.

Arbetsbeskrivning

Du kommer huvudsakligen att arbeta med verksamhetsnära rättsligt stöd till Gränspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen (NOA). Gränspolissektionen svarar för en sammanhållen svensk gränskontroll med ett centralt ansvar för att samordna och strukturera de svenska gränskontrollerande myndigheternas arbete, är nationell enhet för gränskontroll, utlänningskontroll, verkställighet och andra utlänningsrättsfrågor samt är nationell kontaktpunkt för bl.a. Frontex och andra länders organisationer inom området gräns- och utlänningskontroll.

Arbetet med rättsligt stöd till NOA kan även innebära att ha beredskap för och delta i stabsarbete vid s.k. särskild händelse och då lämna juridiskt stöd till framförallt nationella kommenderings- och stabschefer. Det kan också bli aktuellt att ta fram eller granska fakta- eller beslutsunderlag för överordnade chefer. Gränspolisområdet regleras i hög grad av EU-rättsakter och har en tydlig internationell prägel. Arbetet kan innebära deltagande i arbetsgrupper och möten utomlands, huvudsakligen i andra EU-länder.

Att ge rättsligt stöd till denna verksamhet innebär att skriva rättsutredningar och bidra med expertis i rättsliga frågor i syfte att säkerställa att utvecklingsarbetet genomförs inom ramen för gällande rätt, men också att identifiera behov av författningsändringar och bidra till rättsutvecklingen. Du ska självständigt kunna driva ditt eget arbete men också ingå i tvärfunktionella arbetsgrupper tillsammans med andra kompetenser inom myndigheten. Rättsfrågorna som du kan komma att hantera kommer huvudsakligen att beröra migrationsrätt, förvaltningsrätt, dataskydd, folkrätt, unionsrätt, straff- och processrätt samt offentlighet och sekretess.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

  • juristexamen
  • minst 3 års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete t.ex. från domstol, Regeringskansliet, myndighet eller motsvarande
  • en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
  • en god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift samt vana av att tillgodogöra dig formella underlag på engelska

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:

  • har genomfört notarietjänstgöring,
  • har erfarenhet av arbete inom en brottsbekämpande myndighet, eller
  • har erfarenhet från verksamhet med fokus på migrations- eller gränsfrågor

Att arbeta som jurist vid Polismyndigheten förutsätter att du har en mycket god analytisk förmåga och på att du är noggrann och strukturerad. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt och att du kan arbeta i ett högt tempo. Utöver det förutsätter rollen att du är prestigelös och lösningsinriktad. 

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Marcus Karlberg, 072 – 229 42 50
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Charlotte Ryrberg, charlotte.ryrberg@polisen.se
Isabelle Nyberg, isabelle.nyberg@polisen.se

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh/SACO tfn 010-563 91 37; Sofia Ask/Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz/Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92; Karna Tillheden/SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Jurist, Rättslig styrning och stöd, Rättsavdelningen

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 10 april 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A163.425/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A163.425/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen