Vi har för tillfället problem med att lista våra polisstationer på webbplatsen. Använd istället sökfunktionen för att hitta kontaktuppgifter till och information om polisstationer.

Chef till Polisområde Norrbotten vid Polisregion Nord

Organisation

Polisregion Nord

Län

Norrbottens län

Utlyst

18 mars 2020

Ansök senast

06 april 2020

Referensnummer

A148.260/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord ansvarar för polisverksamheten i de 44 kommuner som ryms inom Sveriges fyra nordligaste län, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Varje län utgör ett polisområde. Polisregionen utgör geografiskt mer än halva Sveriges yta och består organisatoriskt av de fyra polisområdena, tre regionala enheter samt ett kansli. Huvudort för polisregion Nord är Umeå. Polisregion Nord har idag ca 2 200 medarbetare.

PO Norrbotten ansvarar i sin tur för polisverksamheten i de 14 kommuner som ryms inom Norrbottens län. Organisatoriskt består polisområdet av fyra lokalpolisområden, LPO Piteå Älvdal, LPO Luleå-Boden, LPO östra Norrbotten samt LPO norra Lappland. Därtill finns en utredningssektion samt ett polisområdeskansli. Polisområde Norrbotten har idag ca 420 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

En central del av arbetet som polisområdeschef är att bidra till polisen vision, ”Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert”. Detta ska bland annat ske genom att ytterligare öka polisens samlade förmåga till framgångsrik brottsbekämpning, en stark lokal närvaro samt att bidra till en attraktiv arbetsplats och samarbetsparter.

I praktiken betyder det att systematiskt arbeta för ökad helhetsförståelse i utförandet av polisens uppdrag. Det ska ta sitt uttryck i ökat gemensamt ansvarstagande och utvecklandet av samarbetet mellan såväl medarbetare som organisatoriska enheter.

 

Som chef för Polisområde Norrbotten vid region Nord

ska du

 • ansvara för polisområdets operativa verksamhet, ekonomi, resultat och långsiktiga utvecklingsarbete
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp och bidra till regionens samlade uppdrag
 • leda polisområdets ledningsgrupp
 • vid särskilda händelser verka i rollen som kommenderingschef
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

 

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 •  

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas

Fullständig kravprofil: Polisområdeschef Norrbotten.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Micael Säll Lindahl, telefon 070 597 03 55.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, e-post gunnar.stenvall@polisen.se, telefon 010 564 37 53.

Fackliga företrädare

Polisförbundet Region Nord, Linnéa Persson, telefon 073 801 66 33
ST Region Nord, Theresia Stoltz Jakobsson, telefon 073 07t1 89 23
SACO-S Region Nord, Ingegerd Nilsson Ramm, telefon 010 568 35 17
Seko Polisen Nord, Helén Viljemo, telefon 010 568 34 98

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polismästare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Luleå

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas senast den 6 april 2020 till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A148.260/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast 6 april!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen