Vi har för tillfället problem med att lista våra polisstationer på webbplatsen. Använd istället sökfunktionen för att hitta kontaktuppgifter till och information om polisstationer.

Polismyndigheten söker Gruppchefer till IGV grupp 6, 7, 8, LPO Karlstad

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Värmlands län

Utlyst

25 mars 2020

Ansök senast

02 april 2020

Referensnummer

C36686/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Region Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort, i regionen arbetar ca 1900 medarbetare. Vi värnar om god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

LPO Karlstad omfattar fem kommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. Inom LPO Karlstad finns ca 185 polisanställda fördelade i 17 grupper, inklusive de polisområdesgemensamma resurserna hund, regional insats och stationsbefäl. Ett ledningsstöd finns uppbyggt med bland annat administration, planering, kommunpolis och operativa samordnare.

I rollen som gruppchef för ingripandeverksamheten söker vi dig som har förmågan att leda och styra människor med driv, engagemang och fokus på målet. Du kommer tillhöra en ledningsgrupp som arbetar för att utveckla såväl medarbetare som chefer utifrån ett tillitsbaserat och relationsdrivet sätt. Du kommer leda en grupp vilka alltid sätter lokalpolisområdets invånare i fokus och i din roll ingår att fortsätta utveckla denna verksamhet i linje med polisens styrmodell. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats och attraktiv samarbetspartner till Karlstad kommun, dess medborgare samt andra aktörer som kan bidra för ett tryggare och säkrare samhälle.

Din arbetsgrupp består av 8-15 personer vilka arbetar treskift på en fastlista. Du själv kommer inte att arbeta på den fasta listan vilket innebär att du inte kommer att träffa dina medarbetare vid varje arbetspass. En utmaning i detta är att vara en närvarande chef som aktivt leder verksamheten genom att sätta individen och relationen i fokus. Som gruppchef i lokalpolisområde Karlstad och som en del i den lokala ledningsgruppen är du även beredd på att genomföra uppgifter som ligger utanför de huvudsakliga arbetsuppgifterna för en gruppchef på ingripandeverksamheten.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för IGV
Din huvudsakliga uppgift är att vara en god ledare. Du leder i första hand genom att skapa tillit till individen samt förståelse för uppdraget. Du har en god förmåga att lyssna av vad som sker internt i organisationen såväl som en god förmåga att kommunicera din grupps behov och utmaningar. Självklara delar som ingår är att delta i ledningsgruppsarbete på lokalpolisområdesnivå, att coacha och stödja dina medarbetare både i det dagliga arbetet såväl som genom medarbetarsamtal och lönesättning samt att utifrån nationellt satta mål arbeta med uppföljning och målstyrning.

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för IGV

Har/ är du
- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, arbetat inom IGV
- erfarenhet av polisens verksamhet
- Polisexamen

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Bland dina styrkor ligger att du är prestigelös med god kommunikativ förmåga både i tal och skrift och att du har förmågan att se hur alla delar i din grupp bidrar till helheten både inom lokalpolisområdet och polismyndigheten i stort. Självklart står du för våra värderingar att vara engagerad, effektiv och tillgänglig. Tjänsten kräver skifttjänstgöring.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Mattias Forssten, Chef LPO Karlstad, nås via Polisens växel 11414
Joanna Lindgren, HR-konsult, 010-5675281

Fackliga företrädare

Kjell Frisdal, SACO-S, 070-356 48 71
ST inom Polisen, SACO-S, SEKO inom Polisen, Polisförbundet nås på polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Arbetsort: LPO Karlstad
Arbetstid: heltid, VP alt PP
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Gruppchef IGV, LPO Karlstad

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 2 april 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen