Polismyndigheten söker Gruppchef till områdespolisen, LPO Örebro

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Örebro län

Utlyst

20 mars 2020

Ansök senast

03 april 2020

Referensnummer

C36662/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du leda ett spännande och utmanande utvecklingsarbete tillsammans med medarbetare och chefer inom Polisområde Örebro? Då är du välkommen till Region Bergslagen, polisområde Örebro och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.

Region Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort. I regionen arbetar ca 1850 medarbetare. Vi värnar om god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

Lokalpolisområde Örebro omfattar 2 kommuner (Örebro och Lekeberg) med drygt 155 000 invånare. Lokalpolisområdet har ca 270 medarbetare fördelade på 20 grupper inklusive de polisområdesgemensamma resurserna hund, stationsbefäl och regional insatsförmåga. Det finns ett uppbyggt ledningsstöd med bl a administration, planering, kommunpolis och operativa samordnare. I lokalpolisområdet finns ett särskilt prioriterat område, Vivalla. I lokalpolisområde Örebro har ett pilotprojekt beträffande VEK (verksamhet, kompetens, ekonomi) bedrivits. Detta kommer att spridas till fler lokalpolisområden under året.

Områdespoliserna har som huvuduppgift att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförbyggande och trygghetsskapande arbete utifrån framtagen problembild på lokal och nationell nivå.

Arbetsbeskrivning

Du ansvarar för att leda gruppen i det dagliga arbetet och har det fulla personal- och arbetsmiljöansvaret. För att lyckas med uppdraget är det av stor vikt att du har ett genuint intresse för ledarskapet såväl som att du har förmåga att entusiasmera och ta tillvara på dina medarbetares engagemang i det dagliga arbetet.

Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare.

Som chef för områdespolis på LPO Örebro:
ska du
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
arbetsleda och verka som yttre befäl i lokalpolisområdets linjeverksamhet
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
• gemensamt med de andra gruppcheferna på BF/IGV ta ansvar för och utgöra ledningsstöd till chefen för lokalpolisområdet genom administrativa uppdrag eller andra uppdrag som chefen delegerar

är du
• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för områdespolis
har du
• minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
• polisexamen
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• Erfarenhet av polisens verksamhet

besitter du
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

Vi ser att erfarenhet av att verka i utsatta områden är meriterande. När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Linda Hedmark, Chef Lokalpolisområde Örebro, 076-8428902
Joanna Lindgren, HR-konsult, 010-5675281

Fackliga företrädare

ST inom Polisen, SEKO inom Polisen, Polisförbundet nås på polisens växel 114 14.

Kjell Frisdal, SACO-S, 070-356 48 71

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om du inte innehar en tillsvidareanställning inom Polismyndigheten idag.
Arbetsort: Örebro
Arbetstid: VP 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Gruppchef, Områdespolis, LPO Örebro

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 3 april 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen