Polisområde Norrbotten söker Stationsbefäl

Polisområde Norrbotten söker Stationsbefäl, med placeringsort Luleå

Organisation

Polisregion Nord

Län

Norrbottens län

Utlyst

13 mars 2020

Ansök senast

03 april 2020

Referensnummer

C36443/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Norrbotten har verksamhet i hela Norrbottens län fördelat på fyra lokalpolisområden, en utredningssektion samt ett polisområdeskansli.

Utredningssektionen i Polisområde Norrbotten består av sex grupper; Spaningsgruppen, Grova Brott, Brott i Nära relation, Bedrägeri, Utredningsjour 1 (jourhavande fu-ledare och brottssamordning) samt Utredningsjour 2 (stationsbefäl). Utredningssektionen ansvarar för utredningar inom respektive grupps sakområde samt för att säkerställa att Polisområdets stationsbefäl och jourhavande fu-ledarfunktioner bemannas. Därutöver ansvarar utredningssektionen för kvalificerat spaningsarbete och viss hantering av hemliga tvångsmedel.

Vi söker nu dig som vill arbeta som Stationsbefäl vid utredningssektionen med placeringsort Luleå.

Arbetsbeskrivning

Ditt ansvar är att inom verksamhetsområde planera, fördela, leda och följa upp Polisområdets, lokalpolisområdets inre verksamhet. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild.
I funktionen leder du del av den inre verksamheten antingen på uppdrag av chef eller självständigt genom tilldelad delegation. Vid polisområdets huvudort Luleå, bedrivs stationsbefälsfunktionen i skift på alla tider av dygnet under årets alla veckor. Stationsbefäl vid huvudort övertar ansvaret för förmansprövning på distans vid de tillfällen när annat lokalpolisområde inom polisområdet är obemannat.


I funktionen Stationsbefäl kommer du bland annat att ansvara för:

 • att förmanspröva frihetsberövanden som inte prövas av den jourhavande förundersökningsledaren
 • att fortlöpande pröva den laga grunden för frihetsberövandet
 • att på distans förmanspröva frihetsberövanden när sådan rutin beslutats
 • att upprätta och ansvara för arrestantförteckning
 • att arbetsleda arrestantvakter och annan underställd personal
 • att fungera som mottagare och förmedlare av händelserapporter med prioritet 5 och därtill hörande hantering och administration
 • hantering av akut uppkomna bemanningsfrågor
 • att hantera allmänna frågeställningar/besök i receptionen framförallt utanför kontorstid
 • de arbetsuppgifter i övrigt som beslutats lokalt
 • besluta och hantera administrationen kring vissa handräckningar

Kvalifikationer

 • Polisexamen, i enlighet med Polisförordning (2014:1104)
 • God erfarenhet av polisyrket
 • Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • Erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • Erfarenhet från vakthavande befäl/inre befäl eller annan befälskompetens
 • Erfarenhet av utredningsverksamhet.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel och trivs med att arbeta i en ofta tempofylld miljö. Vidare har du en förmåga att förklara och skapa förståelse för polisens uppdrag. Du kan strukturera information och skapa överblick över arbetssituationen. Du har en social kompetens och en kommunikativ förmåga som innebär att du är lyhörd, tydlig och kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du kan arbeta självständigt såväl som i grupp samt att du har ett lösningsorienterat fokus.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Daniel Hällgren Tf Gruppchef, tfn: 010-568 37 29, mobil: 070 - 511 71 70 e-post: daniel.hallgren@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord, ST region Nord, SACO region Nord, SEKO Polisen Nord, samtliga nås via växeln, 114 14

Övrig information

Anställningen

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör i funktion som stationsbefäl
 • Arbetstid: periodplanerad, innebär arbetspass med tjänstgöring under dygnets alla timmar
 • Resor kan förekomma inom tjänsten
 • Placeringsort: Luleå

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Polisen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara. Därför välkomnar vi både män och kvinnor med olika bakgrunder att söka våra tjänster.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 
 
Hur du ansöker
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 3 april 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, registrera dig inte i systemet utan ta istället kontakt med rekryterande chef.

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen