Utvecklingsinriktad redovisningschef till PAC Ekonomi i Linköping

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Ekonomiavdelningen

Län

Östergötlands län

Utlyst

16 mars 2020

Ansök senast

31 mars 2020

Referensnummer

C36502/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens finansiella styrning, verksamhetsstyrning och analys, lokalförsörjning, service, miljöledning samt inköp och upphandling.

PAC Ekonomi är en sektion inom enheten för finansiell styrning. PAC Ekonomi är placerat i Linköping och ansvarar för hela Polisens ekonomiska redovisning och ekonomiadministration, i Linköping finns även Polisens Personaladministration som tillhör HR-avdelningen. Sektionen leds av en sektionschef och de ca 50 medarbetarna är organiserade i fyra grupper.

Sektionen svarar för att säkerställa att myndigheten har en korrekt och rättvisande externredovisning. Detta innebär att sektionen hanterar Polismyndighetens ekonomiska redovisning och ekonomiadministration, in- och utbetalningar samt upprättande av Polismyndighetens årbokslut.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en redovisningschef som kan utveckla den ekonomiska redovisningen till framtidens förutsättningar och krav. Du ska leda och utveckla redovisningsgruppen som idag består av 10 medarbetare.  Gruppens löpande arbetsuppgifter handlar om allt inom ekonomisk redovisning, såsom månadsavstämningar, betalningar, kontroller av moms, internt stöd, systemadministration, upprättande av finansiella delarna i årsredovisningen, för att nämna några uppgifter. Därutöver driver och deltar gruppen i en hel del utvecklingsprojekt både för egen del, men även för myndigheten i sin helhet. Digitaliseringsfrågorna kommer att vara centrala i utvecklingsarbetet.

Som redovisningschef och chef för redovisningsgruppen vid PAC Ekonomi

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i PAC EA:s ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • några års erfarenhet av att ha arbetat som chef med verksamhets, - personal- och budgetansvar
 • akademisk ekonomiexamen
 • flera års erfarenhet av rollen som redovisningsansvarig eller redovisningschef
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner


Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Caroline Viper, e-post caroline.viper@polisen.se, mobil: 072-218 39 08

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Marie Nilsson, e-post marie-s.nilsson@polisen.se

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh/SACO tfn 010-563 91 37
Sofia Ask/Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz/Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden/SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan/intresseanmälan via papperspost.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2020!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen