Biträdande Sektionschef till Regionledningscentralen RLC Region Väst

RLC Väst målsättning är att skapa Sveriges främsta Regionledningscentral och utveckla ett starkt ledarskap och medarbetarskap som bygger på förtroende, motivation, förståelse och relation. Är du den vi söker som vill vara med på den utvecklingsresan?

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

17 november 2020

Ansök senast

30 november 2020

Referensnummer

A634.080/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 700 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. Den operativa enheten arbetar med olika polisoperativa specialfunktioner och med hela regionen i fokus. Här finns gränspolissektionen, insatsstyrkan, operativa sektionen; där bland annat rytteriet och hundförarsamordningen finns, polisens kontaktcenter, regionledningscentralen och trafiksektionen. Verksamheten bedrivs i Bengtsfors, Falkenberg, Göteborg, Halmstad, Skara och Vänersborg. Enheten har cirka 900 anställda.

Regionledningscentralen RLC är en sektion vid Operativa Enheten som är placerad på Ernst Fontells Plats i Göteborg med 220 medarbetare. RLC ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen. På RLC hanteras idag ca 500 000 telefonsamtal och ca 350 000 radioanrop/år. Tillsammans ska vi utveckla en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner, stark lokal närvaro och framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning. Med vår samlade kompetens stödjer vi lokalpolisområdena i det brottsbekämpande arbetet för ett samhälle som upplevs säkrare och tryggare av invånarna. 

Norm, kultur och likabehandling är en viktig del i vår strävan efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som har fokus på samarbete, gemenskap, prestigelöshet och inte på makt och hierarkier. Du står för ett medarbetardrivet ledarskap och vill utveckla och leda verksamheten tillsammans med sektionschefen för Regionledningscentralen. Du behöver inte vara expert inom sektionens ämnesområden. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att definieras tillsammans med sektionschefen.

Som biträdande sektionschef rapporterar du till chefen för sektionen och ingår i dennes ledningsgrupp. Du arbetar nära sektionschefen och ersätter denne vid dennes frånvaro samt biträder sektionschefen i dennes ansvar för sektionens uppdrag.

Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och kan arbeta både operativt och strategiskt. Det krävs förmåga att se och förstå verksamhetens roll i ett övergripande perspektiv, där samverkan med hela Polismyndigheten och externa partners är central.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom och tillsammans med dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter samt är representant för RLC och Polismyndigheten både externt och internt för att stärka förtroendet för avdelningen som en del av Polismyndigheten.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

 • polisexamen
 • ett par års aktuell erfarenhet (de senaste fem åren) av att driva och leda i en stor och komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

Det är meriterande om du har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med aktörer inom/utanför den egna organisationen
 • erfarenhet av arbete med lokal problembild och medborgarlöften
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. För oss är det viktigt att du har ett värderingsdrivet ledarskap i enlighet med polisens uppdrag. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Vi beskriver de erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) som vi mäter i bifogad kravprofil.

Se hela kravprofilen Biträdande Sektionschef RLC här.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, sektionschef Max Olsson, tel 0761-18 06 24

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin,
tel 0730-74 02 35

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST inom Polisen, SEKO Polisen,
nås via vår växel, tel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som Poliskommissarie med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Har du inte en pågående anställning inom Polismyndigheten tillämpar vi sex månaders provanställning.
 • Placering vid regionledningscentralen Väst med arbetsställe Göteborg, Ernst Fontells plats.
 • Förtroendearbetstid vid överenskommelse.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV senast den 30 november. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se. eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr A634.080/2020 i mailets ärendemening. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref A634.080/2020 via papperspost till adressen:
Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering. 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Sök jobbet

Ansök via e-post