Chef till Lokalpolisområde Malmö Norr (LPO-chef) vid polisområde Malmö, Region Syd, ref nr A639.600/2020

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

17 november 2020

Ansök senast

03 december 2020

Referensnummer

A639.600/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för förändring och en större utmaning?
Är du modig nog att göra något nytt, utmanande och garanterat utvecklande som ledare inom polisen? Är du en modern förändringsledare, med blick för helheten och förmågan att få andra att växa och utvecklas? Då erbjuder vi ett stort lokalpolisområde med skickliga och ambitiösa chefer och medarbetare som varje dag vill göra skillnad för ett tryggare och säkrare Malmö.

Här kan du arbeta med ditt ledarskap och få varje medarbetare att vara sitt bästa jag och med motivation och delaktighet skapa en framgångsrik verksamhet och en attraktiv arbetsplats.

Polisregion Syd
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Hela landet är indelat i sju regioner, där region Syd idag har cirka 5 000 medarbetare. Regionen består i sin tur av fem polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen och sträcker sig över fyra län; Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne, och omfattar såväl storstäder som landsbygd. I regionen bor drygt 1,9 miljoner invånare. De 58 kommunernas utmaningar skiljer sig åt. Vissa brottas med ett omfattande dödligt våld, andra med en vardagsbrottslighet som drabbar många människor. För polisen i region Syd är det en självklarhet att hantera hela bilden. Det är vårt ansvar och uppdrag att lyssna på alla våra medborgare, i våra 58 kommuner och fyra län, och jobba mot den brottslighet som de anser vara ett hinder för den vardagliga tryggheten. Polisens vision är att vara en polis som gör hela Sverige tryggt och säkert. Medborgare över hela region Syd, oavsett bostadsort, ska vara förvissade om att deras polis skapar trygghet i vardagen och löser lokala problem. I både glesbygd och i våra större städer är vår ambition att vi ska finnas närvarande, nära medborgarna.

Polisområde Malmö
Polisområde Malmö består av två lokalpolisområden med ingripandeverksamhet, brottsförebyggande verksamhet, utredningsverksamhet samt stöd- och serviceverksamhet. Utöver det har polisområdet ett kansli och tre utredningssektioner inriktade på grova brott, särskilt brottsutsatta samt jourverksamhet. Lokalpolisområde Malmö norrs geografiska ansvarsområde innefattar stadsområdena Innerstaden och Norr.

Arbetsbeskrivning

Som lokalpolisområdeschef för Lokalpolisområde Malmö Norr leder du, tillsammans med din biträdande lokalpolisområdeschef, din personal genom ett antal gruppchefer. Ditt uppdrag är att konkretisera övergripande, strategiska direktiv till dina gruppchefer. För att klara uppdraget behöver du ha god verksamhetskunskap och erfarenhet av ledarskap inom Polisen. Du kommer att ingå i polisområdets ledningsgrupp och förväntas ta ett helhetsansvar för polisområdet. Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef på lägst indirekt nivå.

Som lokalpolisområdeschef i polisområde Malmö har du ett viktigt uppdrag att utveckla verksamheten för polisområdets, regionens och Polismyndighetens bästa. Det innebär att vi alltid ställer oss frågan vad som är bäst för helheten och samverkar över områdets och regionens gränser. Det innebär att du behöver vara prestigelös, ödmjuk samtidigt som du är tydlig med förväntningar och resultat.

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. Utifrån den lokala problembilden är det av stor vikt att tillsammans sätta lokala mål och formulera publika medborgarlöften.

Vi tror att du bygger ditt ledarskap på att skapa tillit och förståelse, använder delegering för att skapa delaktighet. Du är van att jobba tillsammans med och genom andra chefer för att skapa en god arbetsmiljö med en sund kultur.

Som chef för Lokalpolisområde Malmö Norr: 

ska du 

 • ingå i Polisområde Malmös ledningsgrupp
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för lokalpolisområdets hela verksamhet
 • leda lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten. 

är du 

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som chef för Lokalpolisområde Malmö Norr:

har du

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

besitter du 

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

Vi ser det som meriterande om du har

 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning på indirekt och/eller strategisk nivå  

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Biträdande chef Polisområde Malmö, Mattias Sigfridsson, tel: 010-56 13 801.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Martin Brorsson, tel: 0725-02 39 35.

Fackliga företrädare

Saco-S, Polisförbundet, ST samt SEKO Polisen nås via vxl: 11414

Övrig information

Anställning

 • Anställning som polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan inledas med 6 mån provanställning.
 • Placeringsort är Malmö.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning på polisen.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 3 december 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref. nr. A639.600/2020 i mejlets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref. A639.600/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post