Gruppchef till Bedrägeri, Utredningssektionen i Polisområde Jönköping, Region Öst

Nu söker polisområde Jönköping, utredningssektionen, en gruppchef som på direkt nivå ska leda en av polisområdets två bedrägeriutredningsgrupper.

Organisation

Polisregion Öst

Län

Jönköpings län

Utlyst

17 november 2020

Ansök senast

01 december 2020

Referensnummer

C43931/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten i region Öst har ca 2600 anställda. Regionen består av tre polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Jönköping är indelat i tre lokalpolisområden: Södra Vätterbygden, Värnamo och Höglandet, en utredningssektion och ett kansli. Utredningssektionen består av tolv grupper som hanterar brott i nära relation, grova brott, jourutredning, bedrägerier, spaning och brottssamordning.

Nu söker polisområde Jönköping, utredningssektionen, en gruppchef som på direkt nivå ska leda en av polisområdets två bedrägeriutredningsgrupper. Gruppen består i dagsläget av medarbetare som har funktioner som förundersökningsledare, utredare och beredare med såväl polisiär som civil bakgrund. Gruppen hanterar bland annat olika typer av bedrägeri- och bidragsbrott.

Grundplacering kommer vara i Jönköping där majoriteten av personalen finns, dock finns möjlighet till arbete även från Vetlanda eller Värnamo.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef på bedrägeri;

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • Polisexamen eller för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av utredningsverksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • med fördel förundersökningsledarutbildning

 besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Grupp-chef till Bedrägeri

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Fredrik Magnusson;  0730-356860.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: marie.wilen@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, SEKO nås via Polisens växel, 11414.
ST inom Polisen; Rebecca Wennström, rebecca.wennstrom@polisen.se

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering; Jönköping, Värnamo, Vetlanda

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 1/12 2020.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr C43931/2020, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg