Gruppchef till Brott i nära relation (BINR), placering Göteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

05 november 2020

Ansök senast

26 november 2020

Referensnummer

C43269/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, kärnan i polisverksamheten.

PO Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattas av sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; City, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns en underrättelsegrupp och ett områdeskansli. Polisområdet har ca 1430 anställda.

Om Sektionen för utredning av brott i nära relationer
Sektionen är organiserad i sex utredningsgrupper som vardera leds av en gruppchef. Därutöver består sektionen av en sektionschef samt tre förundersökningsledare. Utöver utredare och förundersökningsledare arbetar även handläggare med särskild IT-kompetens på sektionen för att stötta med tekniskt material i utredningarna. Inom sektionens ansvarsområde finns även Barnahuset.

Barnahuset fungerar som ett nav där de olika professionerna samverkar, såsom polis, åklagare, socialtjänst, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri. Förundersökningarna leds av åklagare och sektionens medarbetare har ett nära samarbete med åklagarmyndigheten i det dagliga arbetet.

Arbetsbeskrivning

Någon ringer polisen vid första slaget, någon går när hoten och kränkningarna har gått för långt. Någon hoppas att grannen som såg eller hörde ska ringa. Gemensamt för alla är önskan om att våldet eller hoten ska få ett slut.

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon.

Vi söker dig som vill delta i arbetet att utreda situationer där barn eller familjemedlemmar far illa i sina hemmiljöer. Du kommer leda en grupp på ca tio personer som arbetar som barnförhörsledare och vuxenutredare, en blandning av poliser och civila. Sektionen har utökat sin bemanning och har totalt 79 medarbetare. Ditt uppdrag som ledare är därmed att arbeta med enhetlighet och teamkänsla såväl som med den faktiska leveransen. Vi har arbetat fram ett nytt sätt att arbeta som innebär att förutom att vara operativ så har möjligheterna utökats till att ge större utrymme att vara den coachande, motiverande och stödjande gruppchefen.

Som gruppchef leder du gruppens arbete dels i rollen som förundersökningsledare, dels som arbetsledare och har
personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhetsansvar för din grupp. Det huvudsakliga uppdraget består i första hand av att organisera och driva arbetet med åklagarledda förundersökningar samt i andra hand att aktivt och i enlighet med beslutade inriktningar driva polisledda förundersökningar. I detta ingår att samverka med företrädare för verksamheter inom polisen, för åklagarmyndigheten och andra samverkande myndigheter och externa kontaktytor.

Du har driv, engagemang och fokus på målet leda och styra människor. Du kommer tillhöra en ledningsgrupp som arbetar för att utveckla såväl medarbetare som chefer utifrån ett tillitsbaserat och relationsdrivet sätt. Du kommer leda en grupp vilka alltid sätter medborgarna i fokus och i din roll ingår att fortsätta utveckla denna verksamhet i linje med polisens styrmodell.

Vi tror att du är redo att ta dig an utmaningen att tillsammans med din sektionschef och kollegor i ledningsgruppen skapa en effektiv organisation såväl som en välkomnande arbetsplats. Bland dina styrkor ligger att du är prestigelös med god kommunikativ förmåga både i tal och skrift och att du har förmågan att se hur alla delar i din grupp bidrar till helheten för Polismyndighetens uppdrag.

Som gruppchef

ska du

• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i ledningsgrupp
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef

har du

• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande inom de senaste fem åren.
• polisexamen eller akademisk utbildning om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant i kombination med erfarenhet av utredningsverksamhet inom Polismyndigheten
• erfarenhet av brottsutredning
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av att arbeta som förundersökningsledare (meriterande)

besitter du

• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

För fullständig kravprofil vänligen klicka på den här länken

Kontaktpersoner

För information om uppdraget kontakta Marianne Karstorp, Sektionschef
För information om processen kontakta Matilda Skantze, HR-konsult
Båda nås via polisens växel 11414

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S nås via polismyndighetens växel 114 14

Övrig information

Har du skyddad identitet söker du genom att kontakta ansvarig HR-konsult.

Tillsvidareanställning som gruppchef med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om du inte redan idag har en anställning i myndigheten

Placering vid Polisregion Storgöteborg, Ernst Fontells plats

Arbetstid: dagtid flex, helgtjänst ingår vilket i nuvarande form var tolfte vecka

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg